Strategi og forretningsudvikling

Strategi og forretningsudviklingAt arbejde og tænke strategisk er vigtigt for alle virksomheder i alle brancher. Den overordnede strategi er et styringsredskab til at sikre, at alle i virksomheden trækker i samme retning. Strategien fortæller, hvor i er på vej hen, hvilke mål i har sat jer og hvordan i opnår de mål.

En forretningsstrategi er et dynamisk ledelsesredskab, som skal bruges aktivt i hverdagen. Den skal implementeres, og der skal løbende følges op på både indhold og implementering af den.

Vi kan hjælpe virksomheder med at arbejde strategisk højt oppe i de visionære sejl, taktisk ved kommandobroen og operationelt i maskinrummet – med konstant fremdrift som resultat.

Vi kan styrke virksomheders konkurrenceevne ved at bidrage til:

 • Strategiprocesser
 • Fastlæggelse af indsatsretninger
 • Nye forretningshybrider
 • Evaluering af strategiske alliancer
 • Marketingstrategi og positionering
 • Konceptuelt produktudvikling
 • Salgsstrategi -og organisering

Alt det der kræves for at få en vækststrategi til at lykkes.

Vi bygger på evnen til at holde fokus på målet og på at kunne lede sikkert derhen med systematisk opfølgning på om indsatserne giver det forventede udbytte. Vores midler er arbejde med vision, mission, situationsbeskrivelse, fremtidsscenarie, forretningsplan, kommunikation og leadership.

Vi kan definere værktøjer, metodikker og processer for at sikre, at jeres performance når målene med kvalitet i processen og i kundeleveringerne.

Vi hjælper gerne med definering eller udarbejdelse af forretningsplaner. Forretningsplaner, der systematisk gennemtænker

 • Forretningsidéer
 • Værdikæder
 • Innovationsmiljø
 • Ressourceafdækning
 • Go to market strategi
 • Kommunikationsværktøj mellem de forskellige aktører.

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 A/S på info@ps4.dk, eller ringe til Partner Bo Zoffmann for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med strategi og forretningsudvikling.