Vilje

Hvordan sætter du din vilje i værk, og hvor stor en gennemslagskraft har du?

Hvordan sætter du din vilje i værk, og hvor stor en gennemslagskraft har du?Fri vilje er et centralt begreb inden for filosofi og religion. Med menneskets fri vilje menes, at den blotte fornuft i en vis udstrækning styrer handlinger – uafhængigt af naturlige og overnaturlige faktorer. Én definition af fri vilje er muligheden for, at den handlende kunne have handlet på en anden måde. Den frie vilje ses i mange livssyn som en undtagelse fra en ellers deterministisk verden og er desuden nødvendig for flere af dem, herunder eksistentialismen. Den står i skarp modsætning til fatalismen.

Hvad er egentligt den blotte fornuft i jeres kultur?