Selvledelse kultur

Hvordan sikrer I fundamentet for selvledelse i jeres kultur?

shutterstock_3032140I PS4 har vi ofte været ude for, at vores kunder har sagt til os, at de da har selvledelse. Det der bare er ret interessant er, at de ikke har kunnet fortælle os på hvilket fundament, at de har selvledelse. Selvledelse kræver ledelse. Når vi arbejder med virksomhedsforløb med selvledelse i fokus er det ofte karakteriseret ved, at vi først skal have bevidstgjort lederne om, hvad selvledelse indebærer.

Aftalte rammer
Selvledelse er karakteriseret ved, at vi leder os selv for derved at give øget ansvar. At være selvledende handler således om, at medarbejderen tager ansvaret for egne opgaver samt sikring af resultater i samvær med kolleger. Selvledelse har relationerne i centrum, hvilket betyder, at man sammen tager ansvaret for opgaveløsningen og bestemmer, hvordan opgaverne løses og også løfter opgaven med at finde nye veje, have overblikket og udvikle hinanden undervejs i samarbejdet. Dette betyder, at der skal være nogle rammer, som man kan agere indenfor undervejs i organiseringen af arbejdet. Så ved hver eneste nye relation, hvor man er afhængige af hinanden for at skabe resultater danner vi et praksisfællesskab. Et fællesskab, hvis deltagere skal bevidstgøre sig om, hvad relationerne i praksis skal opnå indenfor hvilke rammer. Ved dannelsen af et praksisfællesskab er det vigtigt at medtænke elementerne begivenhedsforløb, lederskab, forbindelsesled, interessenter, regler og beslutningsstrukturer.

Nedenfor oversigten over det fundament, vi arbejder med, når vi arbejder med selvledelse.

 

De 4 dimensioner i selvledelse:

Dimensioner                       Indikatorer

Evnen

Medarbejderen oplever at være fagligt kompetent til opgaven

Medarbejderen oplever at have adgang til den nødvendige information

Medarbejderen har lyst til at udvikle sig med opgaverne

Vilje

Medarbejderen oplever overensstemmelse mellem opgave, mål og egne forventninger

Medarbejderen oplever sammenhæng mellem resultater og belønning

Medarbejderen foretager selv tilrettelæggelse af arbejdet

Ansvar

Medarbejderen føler ansvar for virksomhedens udvikling

Medarbejderen tager ansvar for at nå sine mål

Accepterede rammer

Medarbejderen oplever overensstemmelse mellem egne værdier og virksomhedens værdier

Medarbejderen oplever rummelighed i måden virksomheden er organiseret på

Medarbejderen oplever, at jobbet udvikler nye kompetencer

Kilde: Det Nationale Kompetenceregnskab