Praksisfællesskabets kultur

Hvad karakteriserer begyndelserne på praksisfællesskaber hos jer?

effektivitetBegrebet praksisfællesskab spiller en central rolle i Etienne Wengers sociale læringsteori. Etienne Wenger definerer læring som deltagelse i et praksisfællesskab.

Praksisfællesskaber findes alle vegne og er noget alle mennesker deltager i og har et tilhørsforhold til. Praksisfællesskaber er for eksempel arbejdsmæssige relationer, familie, venner, en madklub eller et virtuelt praksisfællesskab på internettet.

Det er ikke alle interpersonelle relationer der kan kategoriseres som praksisfællesskaber. Et praksisfællesskab er karakteriseret ved tre dimensioner: gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire.

Vi arbejder i PS4 med dette begreb, da der i flere og flere virksomheder er mennesker, som indgår i uformelle praksisfælleskaber uden at bevidstgøre sig om dette. Uden viden om, hvilke værktøjer og processer, der bør indgå hver gang dette sker.

Der skabes i dag langt flere uformelle strukturer, når der skal udføres opgaver på tværs af organisationen. I skal være bevidste om, hvordan I kan udnytte de muligheder og udfordringer, uformelle strukturer skaber, når I udfører opgaver i praksis.

I arbejdet med praksisfællesskaber undersøger I desuden, hvad det vil sige, at en medarbejder oplever sig som kompetent – det ene af de to centrale forhold for, om arbejdspladsen opfattes som attraktiv.

Vi er alle med i praksisfællesskaber
Praksisfællesskaber kan grundlæggende karakteriseres som sammenhængen mellem tre dimensioner:

En fælles opgave – som binder deltagerne sammen omkring en fælles forståelse af, hvad opgaven består i, og hvad formålet med deres praksisfællesskab er.

Et gensidigt engagement – som udtrykker deltagernes etablering af fælles normer og værdier for, hvordan man er og bliver en del af praksisfællesskabet.

Et delt repertoire – som er den samling af normer, værdier, begreber, fortællinger, diskurser m.v., som deltagerne har udviklet i fællesskab over tid.

Vi sætter fokus på disse 3 dimensioner blandt andre praktiske værktøjer til gavn for effektivt samarbejde – hver gang nye praksisfællesskaber igangsættes.