Typernes synergi

Hvordan effektivt er jeres medarbejderes samarbejde?

Hver eneste dag er det vigtigste at få medarbejderne til at spille sammen. De skal være bevidste om, hvordan de har synergi, de skal vide hvordan de bedst får resultater sammen.

Vi arbejder med at bevidstgøre om, hvordan vi alle er begavet med hver vores måde at opleve verdenen på. Og det gør vi blandt andet med en typografimodel, som er den ældste i verden og kaldes enneagrammet.

Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver ni personlighedstyper med ni forskellige måder at opfatte verdenen på. Enneagrammet er et unikt værktøj til at afdække tanke-, handlings- og følelsesmæssige mønstre. Indsigt i enneagrammet har rykket mange menneskers forståelsesramme for menneskets psykologiske natur.

Det har øget respekten for samværet, det har øget respekten for, at det viser sig, at kollegaer ikke har til hensigt at genere, men egentlig bare er et produkt af din personlighed.

Øvelse-mit-bidrag-på-godt-og-ondt