Ledelse uden at have chefansvar

Hvordan sikrer du resultater uden at have den tvingende magts mulighed?

At lede uden at være formel chefUdviklingen peger på ledelsesformer, som har til hensigt, at der i organiseringen af ethvert samarbejde er et fundament af forventninger til, at der tages individuelt ansvar. Så der gives frihed og der vises tillid til den enkelte medarbejder i forventningen om, at medarbejderen inddrager sin viden og evne til at træffe selvstændige initiativer til sikring af organisationens værdiskabelse ved hver eneste beslutning, der skal træffes.

Risikoen ved dette er, at medarbejderen konstant balancerer på kanten af sin personlige ydeevne og med illusionen om medbestemmelse i stedet for medindflydelse på egne arbejdsbetingelser. Medindflydelse handler om, at vi hver eneste gang, vi skal træffe en beslutning, skal vurdere, hvilken betydning dette har på eget område, på projektets/enhedens område og i sidste ende på organisationens værdiskabelse. Det er en stor mundfuld at skulle være opmærksom på i alle de relationer, som man indgår i. Det forudsættes altså, at man er en selvledende bevidst og kompetent medarbejder i alle de relationer, som man indgår i.

I en medarbejderudviklingsproces sætter vi fokus på at skabe bevidsthed om, hver enkelt medarbejders medindflydelsesmulighed og pligt.

At lede uden at være chef
Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere, som skal lede til resultater uden at være chefer, altså har retten til at sige ”det skal du bare gøre” skal benytte sig af bevidste handlinger, værktøjer og have bestemte overbevisninger. Overvisninger, som er vigtige:

  • Medarbejdere er indstillet på at tage ansvar.
  • Medarbejdere er i stand til at træffe bevidste beslutninger.
  • Medarbejdere arbejder, også uden at blive kontrolleret.
  • Medarbejdere ønsker at øve indflydelse indenfor bestemte rammer.
  • Medarbejdere ønsker at kende rammerne for at vide, hvordan deres bidrag skaber fremdrift til projektets/enhedens vision.

Lad os være med at bevidstgøre jeres teamledere, projektledere og alle dem, som skal have resultater uden at have den formelle magt.