Konflikthåndtering

Hvordan håndterer I konflikter, når de opstår?

Konstruktiv konflikthåndtering for ledere og medarbejdereKonflikter er til stede på enhver arbejdsplads. Men der findes flere typer konflikter, der skal håndteres forskelligt.

Ordet “konflikt” vækker blandede følelser hos de fleste af os. Det er selvfølgelig fordi mange af os har dårlige erfaringer med at være involveret i konflikter, fordi der er ventet for længe med at tage fat om konflikten eller fordi der slet ikke er gjort noget. I sådanne situationer bliver konflikter uundgåeligt noget negativt, som tapper en arbejdsplads for energi.

Det moderne syn på konflikter er, at de er uundgåelige og i mange tilfælde nødvendige for organisationens udvikling og dynamik, og herved være med til at fremtvinge løsninger, som gør organisationen mere effektiv. Konflikter er derfor ikke noget, der for enhver pris skal undgås, men derimod håndteres på den rette måde.

En måde at håndtere konflikter er gennem forhandling. For at forhandling kan lykkes, skal man beherske en række færdigheder:

  • kunne diagnosticere, hvad konflikten handler om
  • kunne tage initiativet til en konfrontation
  • kunne lytte til og reflektere over andres synspunkter
  • kunne bruge teknikker til problemløsning, der fremmer en konsensus beslutning.

Vi arbejder med bevidstgørelse af, hvordan den enkelte medarbejder har det med at håndtere konflikter og ikke mindst, hvad vedkommende kan gøre for at håndtere konflikterne effektivt og respektfuldt til gavn for samarbejdets intention, nemlig synergifyldte resultater.