Feedback

Får du sagt det, du mener, til den rette person?

Konstruktiv FeedbackHvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke er særligt gode til at give og modtage ris og ros på de danske arbejdspladser.

Konstruktiv feedback øger ens kendskab til sig selv og giver muligheder at vælge imellem mht. adfærd og opmuntrer til udvikling.

Derfor er det vigtigt at lære at give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan være overordentlig vigtig og nyttig, hvis den gives med en kærlig hensigt, og således kan modtages som sådan.

Destruktiv feedback er eksempelvis feedback, der gives med skjulte hensigter, som kan dreje sig om at fremhæve sig selv og sine egne evner på et givet område, eller om at udstille en person over for eksempelvis kolleger etc.

Det kan også dreje sig om, at den negative tilkendegivelse gives som kritik uden forbedringsforslag eller uden at anerkende den anden person, hvilket vil efterlade modtageren dårlig tilpas, uden noget at bygge videre på og uden nogle valgmuligheder at bruge til at lære nyt om sin egen adfærd.

Du bestemmer.
Beslut med dig selv, hvad du vil gøre med den feedback, du får.

“Der skal to til at kende én”. Vi har alle brug for at vide, hvordan andre oplever os for at udvide vores kendskab til os selv, som er ukomplet, hvis den kun indeholder vores egen version. På denne måde kan vi bruge feedback til at udvikle os. Når vi modtager den, kan vi bedømme dens værdi for os og de konsekvenser, det vil have enten at ignorere den eller at bruge den, og til sidst kan vi beslutte, hvad vi gør med den. Tak personen, der har givet dig feedback. Vi kan have glæde af den, og i mange tilfælde har det slet ikke været let for den anden at give dig den. Og det er vigtigt at forstærke og belønne feedback i enhver organisation og ethvert forhold generelt.

Lad PS4 komme med et forslag til, hvordan I kan udvikle jeres kultur til at få en konstruktiv og udviklende feedback – kultur.