Medarbejderudvikling

Hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere løbende udvikler sig?

UddannelseVi er ofte ude for, at virksomhederne tror, at medarbejderne selv sikrer deres markedsværdi. Det er ofte ikke tilfældet. En virksomhed er ikke bedre, end medarbejderne gør den. Derfor er et vigtigt parameter i enhver udvikling af en moderne virksomhed at få medarbejderne til at præstere bedre, mere præcist og mere effektivt. Medarbejderudvikling er kort sagt vejen til større succes for din virksomhed. Ved hjælp af målrettet medarbejderudvikling kan du sikre din virksomhed større overskud, mere innovativ kraft eller en højere grad af produktivitet, alt efter hvilket indsatsområde du prioriterer højest.

Vi tager meget gerne en udviklingssnak om, hvilke temaer/områder, som kan give bonus for lige netop jeres medarbejdere.

Nedenfor en lille interessant historie om, hvor svært, det kan være:

Et forsøg, som måske illustrerer, hvor svært det er at gøre op med fortidens rutiner og regler.

Man starter et forsøg ved at anbringe 5 aber i et bur, hvori der i toppen er ophængt en banan. Under bananen står en trappestige, og inden længe vil en af aberne naturligvis forsøge at klatre op på stigen for at nå bananen.

Men så snart den rører ved stigens trin, oversprøjtes alle aberne med koldt vand. Lidt efter vil en anden abe forsøge sig, og igen oversprøjtes alle aberne. Sådan forsøger de begravede dyr sig efter tur, og hver gang bliver de våde og kolde. Ret snart vil de andre aber angribe den abe, som forgriber sig på stigen.

Nu kan du hænge slangen på plads og lukke for det kolde vand. Fjern en af aberne fra buret og sæt en anden ind i stedet. den nye abe vil naturligvis hurtigt forsøge sig med stigen for at nå bananen, men opdager til sin skræk, at den bliver overfaldet af de øvrige fire aber.

Den lærer meget hurtigt at man får tæv, hvis man rører stigen. Dernæst fjerner du en anden af de oprindelige aber og sætter en ny ind i buret. Den nye abe hopper naturligvis op på stigen og bliver straks overfaldet af de andre fire, idet også den første deltager i afstraffelsen.

Når lektien er lært udskifter du endnu en af de gamle aber med en ny. Den bliver straks overfaldet af alle de øvrige, da den forsøger at klatre op ad stigen. To af aberne ved ikke, hvorfor det er strengt forbudt at gå op af stigen, eller hvorfor de deltager i afstraffelsen af den formastelige, der forsøger det.

Forsøget fortsætter og efter udskiftningen af den fjerde og femte af de oprindelige aber, er der ingen af aberne, der i sin tid blev oversprøjtet med koldt vand, tilbage i buret.

Ikke desto mindre forsøger ingen af aberne nogensinde på at kravle op ad stigen for at nå bananen.

Hvorfor ikke? Tja det gør man altså bare ikke. Sådan har det da altid været her i firmaet…