Det Motiverende Arbejdsmiljø

Vil I gerne have øget jeres produktivitet med op til 127 procent?

Motivation er øget produktivitet og dermed penge på bundlinjen.

Motivation og ledelseFlere undersøgelser har vist, at det kun er omkring 30 % af befolkningen, som er så aktivt engageret i deres job, at de føler en dyb passion for deres arbejde. Men der er 84 % af de engagerede medarbejdere som mener, at de kan have en positiv effekt på kvaliteten af deres arbejdsplads produktion. Derfor er der mange gode grunde til at se nærmere på, hvorledes man som arbejdsplads kan påvirke ens medarbejderes engagement i en positiv retning. Det påpeger flere undersøgelser, heriblandt vores egen.

Vi har lavet en undersøgelse, som viser, at det faktisk er vigtig for de fleste medarbejdere, at de ved, at de bidrager til noget, som er større end dem selv blandt mange andre ting. Få denne undersøgelse her >

Den amerikanske psykolog Frederick Herzbergs skelner mellem vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer. Herzberg mente, at vedligeholdelsesfaktorer har en meget stor indflydelse på ens demotivation og dermed skal vedligeholdelsesfaktorerne også være i orden på en arbejdsplads, hvis man vil fastholde medarbejderne.

Vedligeholdelsesfaktorer kan f.eks. være de fysiske og sociale rammer på arbejdspladsen. Hvis disse faktorer ikke er i orden, så risikerer man, at medarbejderen bliver mere fokuseret på at ”overleve” end at fremme virksomhedens interesser. Men vedligeholdelsesfaktorerne siger ikke nødvendigvis særlig meget omkring, hvor engageret medarbejderne er i deres arbejde. For engagement knytter sig mere til følelsen af at udrette noget og selvrealisering og derfor er motivationsfaktorerne også indbefattet i selve arbejdet. Motivationsfaktorer kan f.eks. være at have et stort ansvar, at have medindflydelse på virksomhedens udvikling, at ens arbejde gør en forskel, at man kan udvikle sig og at man får anerkendelse for sin arbejdsindsats. Derfor er regelmæssig feedback fra den nærmeste leder vigtigt for at holde fokus på, at alt adfærd er i overensstemmelse med, hvad der forventes til bidragelse af virksomhedens formål med at eksistere.

Det motiverende arbejdsmiljø

Denne model har til formål at anskueliggøre, hvilke områder, som er yderst vigtige for motivation og derved produktivitet.

 

Læs mere på ps4-dma.dk