Virksomhedsforløb

Hvordan sikrer I, at jeres virksomhed bevarer markedsværdien?

Download PDF katalog >

effektivitetHvis du stod for at skulle sælge din virksomhed, så skulle der udarbejdes en værdiansættelse af virksomhedens “fair markedsværdi”. Dette inkluderer medarbejdernes kompetencer.

En sådan værdiansættelse tjener som en del af beslutningsgrundlaget for at gennemføre transaktionen, og det er derfor vigtigt, at værdiansættelsen gennemføres på basis af indsigt i den pågældende industri, erfaring og anvendelse af anerkendte metoder, såsom social kapitalen.

Social kapital
Hovedfokus i social kapital er nemlig på den værdi, de gode relationer skaber for arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan relationerne gør organisationen i stand til at løse sin kerneopgave bedst muligt: effektivt, innovativt og med høj kvalitet og up to date kompetencer. Både forskning og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode sociale relationer på arbejdspladsen især kan kendes på tre ting:

  • En høj grad af indbyrdes tillid i hele organisationen.
  • En oplevelse af retfærdighed – ”at tingene går ordentligt til”.
  • En evne til at samarbejde bevidst om kerneopgaven.

Hos PS4 finder du ofte disse vigtige begreber, da det er fundamentet for hele vores tænkning i udviklingen af mennesker.

Lad os være jeres foretrukne samarbejdspartner i jeres fremtidige virksomhedsforløb og I vil opleve tillidsfuldt, respektfuldt og engageret PartnerSkaber – PS4 A/S.

Se også: