Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering

Det helt grundlæggende i al udvælgelse er at vide, hvad man går efter. Kun ved at have tydeligt opstillede kriterier for et ansættelsesforløb, giver det mening at tale om, at man kan vurdere og udvælge rigtigt.

Download præsentation af PS4 RecruitmentPartner

1. Analyse af rekrutteringsbehovet

I forbindelse med behovet for en ny medarbejder udarbejder vi i samarbejde med kunden en job- og personprofil, som tydeliggør, præcis hvilken type job og funktion kandidaten skal varetage – samt hvilken personlig profil, der vil passe bedst til rollen. Dette er en indgående dialog, hvor vi vender alle aspekter af stillingen, som skal besættes, og hvilke krav der skal sættes til kandidaten – ikke kun på den faglige side, men i høj grad på den personlige.

Vi leverer ligeledes kompetent sparring til, hvordan funktionen bidrager til den overordnede strategiske forretningsmålsætning, hvilke resultater funktionen skal bidrage med – samt hvordan den nye medarbejder forventes at bidrage til opnåelse af målsætninger. Vi fastlægger altså rammen for jobbet. Her kan der eventuelt blive tale om et relationsdesign som supplement. Gennem den indgående dialog vurderer vi sammen, hvem der ville være den optimale kandidat til jobbet. Vi sætter en ære i at forstå kundens problemstilling og forretning. Kun på denne måde kan vi være med til at skabe bedst mulig succes, for de virksomheder vi samarbejder med.

2. Tiltrækning af de rette kandidater

PS4 RecruitmentPartner varetager herefter arbejdet med at tiltrække de bedste kandidater til jobbet. Afhængig af stillingsprofil og indhold finder vi de relevante rekrutteringskanaler, der tiltrækker og motiverer de bedste kandidater til at reflektere på stillingen.

3. Udvælgelse

For at udvælge den bedste kandidat, gennemfører vores erfarne konsulenter en professionel vurdering af relevante profiler. Ved hjælp af dybdegående interview, relevante test og personprofilanalyse samt indhentning af referencer vurderes den enkelte kandidat op imod det konkrete job. Dette sikrer, at den potentielle kandidat har de rigtige faglige og personlige kvalifikationer til stillingen.

4. Opfølgning

Efter ansættelsen følges tæt op på både kunden og medarbejder. Dette for at sikre den bedst mulige start for begge parter. Endvidere tilbyder PS4 et bredt udvalg af muligheder for at opnå endnu større succes med den nye medarbejder, såsom kurser, mentor- og coach-ordning.