Test

PS4 RecruitmentPartner anvender flere typer af anerkendte testværktøjer, som alle bidrager til at finde overensstemmelse mellem kandidatens personlige egenskaber og kravene i jobfunktionen.

DISC: DISC er en personanalyse der bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer. DISC’s personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster. DISC’s profil analyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D I S C”: Dominans, Indflydelse, Stabilitet, Tilpasning (Compliance).

Enneagrammet: Enneagrammet er en model der kategoriserer ni forskellige personlighedstyper, og giver et indblik i, og forståelse for, menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning og grundlæggende ønsker som kompensation for det vi tror, vi mangler.

People Test System: People Test Person: PTP er en veldokumenteret personanalyse, som afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

People Test Logic: PTL er en kombinationsanalyse og beregner, som de fleste andre intelligensanalyser, en generel intelligensscore. Derudover giver analysen og også, i modsætning til mange andre intelligenstests, en detaljeret profil af vedkommendes intelligens og logiske formåen inden for forskellige områder.

16PF: 16PF® er en komplet personlighedstest baseret på mere end 50 års forskning og afprøvning.16PF-spørgeskemaet blev oprindelig udviklet af Raymond Cattell i 1949, og det er tilgængeligt på mange sprog. Spørgeskemaet vurderer den enkeltes personlighed op mod 16 personlighedsfaktorer, og giver en pålidelig og præcis indikation om fremtidig adfærd.

Ved hjælp af en eller flere af disse testværktøjer er vi i stand til, i sammenhæng med dybdegående interview, at foretage en professionel vurdering af, om kandidatens personlige profil vil kunne udfylde rollen. En hvilken som helst personanalyse er at betragte som et supplement til den øvrige proces og kan ikke stå alene. Personanalyser og test skaber ramme for en dybere og mere nuanceret dialog om kandidatens styrker og udviklingsområder i forhold til et specifikt job eller funktion. Der findes ikke gode eller dårlige profiler, men forskellige profiler, som passer på forskellige måder til virksomheder, kulturer og jobfunktioner. Et bestemt job kan ofte varetages af kandidater med forskellige personprofiler, som vil kunne udfylde funktionen fortrinligt, men på hver sin måde.