Outplacement

shutterstock_23866417

For at skabe og bevare et image af virksomheden, som gør den i stand til forsat at tiltrække og fastholde de rette menneskelige ressourcer, er det essentielt at tage afsked og hjælpe en afskediget medarbejder videre på en positiv måde. Dette vil både gavne den afskedigede medarbejder, men også virksomheden i det lange løb.

Et Outplacement-forløb handler om at hjælpe opsagte medarbejdere videre til det rigtige job ud fra en kyndig vejledning og sparring. Det behøver ikke nødvendigvis at være en negativ proces at blive afskediget. Med det rette efterfølgende forløb kan medarbejderen opleve en fornyet energi og mening i at finde et nyt og måske endda bedre job. Med sådan en oplevelse i erindringen vil forholdet mellem den opsagte medarbejder og virksomheden få et mere positivt afsæt som skaber et bedre image og bedre employer branding. Hos PS4 hjælper vi opsagte medarbejdere videre på en professionel og kyndig måde med vejledning i både ansøgning- og CV-udarbejdelse, karrierecoaching, samt forberedelse til samtalen.

PS4′s outplacementydelser starter ved kr. 15.000

Download Outplacement PDF