“På vej”-møder

“På vej”-møder

Alle vores ”på-vej-møder” er gratis og foregår i København

På vores gratis “På vej møder” får du mulighed for at blive inspireret og udfordret på en række aktuelle temaer. Du vil møde andre spændende mennesker, og der vil være rig mulighed for at netværke og sparre. Få inspiration og værktøjer, der kan hjælpe med dagligdagens udfordringer. Kom og vær med!

Tema

Dato & Sted

Kulturskabelse

Kulturen bliver tit udtrykt som: ”den måde vi gør tingene på her i virksomheden.” Og det er en ganske præcis beskrivelse. For virksomhedens kultur er egentlig bare en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden. Det spændende ved kultur er, at den ikke er en fast størrelse. Virksomhedens kultur bliver konstant påvirker af medarbejderne, lederne, bestyrelsen og en række udefrakommende faktorer. Og det skal du som leder vide, hvis du vil skabe ændringer i virksomheden. For selvom du ikke kan diktere ændringer, så kan du påvirke, hvilken retning kulturen bevæger sig i.

København: 19-08-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Karin Jessen

Tilmeld dig her: København

Samarbejde i teams

Vi kender det alle sammen, nogle gange er man medlem af et team, der fungerer fantastisk og leverer inspirerende og gode resultater. Andre gange er man på et team, der ikke rigtig fungerer, ofte trods stor indsats og velvilje fra deltagerne. Bevidstheden i teamwork er kernen for at få samarbejdet til fungerer excellent. Kom og bliv inspireret til, hvilke 6 afgørende faktorer er helt afgørende for det velfungerende team.

København: 10-09-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: Karin Jessen

Tilmeld dig her: København

Det eksekverende lederskab

Vi sætter fokus på hvordan man sikrer at få virksomhedens kerneværdier, overordnede mål og vision helt ud i alle grene af virksomheden, så alle medarbejdere ved hvordan og er motiveret for at agere korrekt i forhold til egen indsats.

København: 21-10-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Bo Forsberg

Tilmeld dig her: København

Forretningsudvikling og innovation

Lær at forstå virksomhedens værdikæde. Forståelse af kerneopgaver samt en villighed til at skabe kreativitet kan være af stor betydning for en virksomheds fortsatte vækst og overlevelse. Skab en kultur med motivation og idélyst, og støt nye ideer. Få lidt viden om hvad innovation er og forretningsudviklingen kan styrkes.

København: 04-11-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: Ole Wibom

Tilmeld dig her: København

Målinger og evalueringer

Det vi kan måle kan vi gøre noget ved, og det er et krav at vi kan måle for at finde ud af hvad vi skal gøre for at styrke et område eller løse et problem. En hvilken som helst beslutningsmodel indeholder elementet: evaluering. Vi skal være i stand til at måle effekten af vores indsats, hvis vi skal kunne måle effekten. Det betyder helt enkelt at vi både skal sætte et konkret mål for vores indsats, og vi efterfølgende skal kunne måle på om vi rent faktisk når de satte mål. Dette på vej møde vil gennemgå de elementer som vi arbejder med når vi måler effekt, og evaluerer vores indsats.

København: 04-12-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Bo Zoffmann

Tilmeld dig her: København

Dine inspiratorer