“På vej”-møder

“På vej”-møder

Alle vores ”på-vej-møder” er gratis og foregår i København

På vores gratis “På vej møder” får du mulighed for at blive inspireret og udfordret på en række aktuelle temaer. Du vil møde andre spændende mennesker, og der vil være rig mulighed for at netværke og sparre. Få inspiration og værktøjer, der kan hjælpe med dagligdagens udfordringer. Kom og vær med!

Tema

Dato & Sted

Enneagram og team

Et team består af mennesker, og det er de mennesker, som er i teamet, der danner kulturen i teamet. Når vi ser på teamet og på enneagramprofilen hos de mennesker, som danner teamet, kan vi se de grundlæggende dynamikker der foregår i samarbejdet og vi kan se den grundlæggende kultur der er i teamet. De grundlæggende dynamikker vil påvirke teamets fremgang og de vil betyde om teammedlemmerne oplever en glæde ved samarbejdet, eller om de oplever at teamarbejdet er en daglig byrde. Vi kan og vil ikke ændre på deltagernes enneagramprofil, men vi kan få teammedlemmerne til at forstå hinanden, og vi kan få teammedlemmer til at korregere egen adfærd, og det er der teamprofilen bliver et stærkt værktøj. Dette på vej møde vil gennemgå elementerne af en teamprofil, og nogle af de indsatser vi kan gøre på baggrund af den fundne profil, for at styrke teamets fremdrift.

København: 03-04-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: Bo Zoffmann

Tilmeld dig her: København

Strategiproces

Organisationer og virksomheder sætter mål og strategien beskriver hvordan disse mål opnås. Kom og hør lidt om hvilke elementer, der bør indgå i en strategi-proces og hvordan chancen for succes kan blive større. Strategi er ikke en ledelsesproces, men en proces for alle medarbejdere. Det kræver at tiltag, mål og handlinger forankres i hele organisationen og at alle inddrages.

København: 06-05-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Ole Wibom

Tilmeld dig her: København

Outplacement – hvordan gøre en opsigelse til en win-win situation

Det er ofte svært, når vi skal tage afsked med en medarbejder, og uanset om opsigelsen handler om, manglende omsætning, nedgang i ordreantal eller omstrukturering, så kan vi sørge for at hjælpe den opsagte medarbejder godt videre. Det vil både gavne den opsagte medarbejder og virksomheden. Vi kan sikre at virksomheden bevare et godt image, internt som eksternt samt gennem vejledning, sparring og coaching hjælp den opsagte medarbejdere videre til det helt rigtige job. Kom og få et par timers inspiration til hvordan, vi som virksomhed kan sikre et værdigt farvel.

København: 04-06-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: PS4 A/S

Tilmeld dig her: København

Kulturskabelse

Kulturen bliver tit udtrykt som: ”den måde vi gør tingene på her i virksomheden.” Og det er en ganske præcis beskrivelse. For virksomhedens kultur er egentlig bare en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden. Det spændende ved kultur er, at den ikke er en fast størrelse. Virksomhedens kultur bliver konstant påvirker af medarbejderne, lederne, bestyrelsen og en række udefrakommende faktorer. Og det skal du som leder vide, hvis du vil skabe ændringer i virksomheden. For selvom du ikke kan diktere ændringer, så kan du påvirke, hvilken retning kulturen bevæger sig i.

København: 19-08-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Naja Lind

Tilmeld dig her: København

Samarbejde i teams

Vi kender det alle sammen, nogle gange er man medlem af et team, der fungerer fantastisk og leverer inspirerende og gode resultater. Andre gange er man på et team, der ikke rigtig fungerer, ofte trods stor indsats og velvilje fra deltagerne. Bevidstheden i teamwork er kernen for at få samarbejdet til fungerer excellent. Kom og bliv inspireret til, hvilke 6 afgørende faktorer er helt afgørende for det velfungerende team.

København: 10-09-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: Karin Jessen

Tilmeld dig her: København

Det eksekverende lederskab

Vi sætter fokus på hvordan man sikrer at få virksomhedens kerneværdier, overordnede mål og vision helt ud i alle grene af virksomheden, så alle medarbejdere ved hvordan og er motiveret for at agere korrekt i forhold til egen indsats.

København: 21-10-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Bo Forsberg

Tilmeld dig her: København

Forretningsudvikling og innovation

Lær at forstå virksomhedens værdikæde. Forståelse af kerneopgaver samt en villighed til at skabe kreativitet kan være af stor betydning for en virksomheds fortsatte vækst og overlevelse. Skab en kultur med motivation og idélyst, og støt nye ideer. Få lidt viden om hvad innovation er og forretningsudviklingen kan styrkes.

København: 04-11-2019 Kl. 15 – 17

Din inspirator: Ole Wibom

Tilmeld dig her: København

Målinger og evalueringer

Det vi kan måle kan vi gøre noget ved, og det er et krav at vi kan måle for at finde ud af hvad vi skal gøre for at styrke et område eller løse et problem. En hvilken som helst beslutningsmodel indeholder elementet: evaluering. Vi skal være i stand til at måle effekten af vores indsats, hvis vi skal kunne måle effekten. Det betyder helt enkelt at vi både skal sætte et konkret mål for vores indsats, og vi efterfølgende skal kunne måle på om vi rent faktisk når de satte mål. Dette på vej møde vil gennemgå de elementer som vi arbejder med når vi måler effekt, og evaluerer vores indsats.

København: 04-12-2019 Kl. 9 – 11

Din inspirator: Bo Zoffmann

Tilmeld dig her: København

Dine inspiratorer