Priser

Priser for foredrag / Workshops á 1-3 timers varighed

Foredrag for under 50 deltagere kr. 15.000.-
Foredrag for mellem 50 – 100 deltagere kr. 20.000.-
Foredrag/Indlæg for mere end 100 deltagere tillægges kr. 1.000,- pr. efterfølgende 50 deltagere.
Foredrag/Indlæg for mere end 200 deltagere – ring og aftal pris.

Priser og betingelser gældende pr. 1. februar 2020

Lederworkshops, kurser og seminarer
Op til 16 deltagere med én underviser en hel dag kr. 25.000.-
1-16 deltagere med én underviser en halv dag kr. 15.000.-
1-16 deltagere med to undervisere en hel dag kr. 38.000.-
Forberedelse, forstudie, research mm. er altid ifølge tilbud.
Alle priser er ekskl. moms, lokaler, forplejning, transport og evt. overnatning
i forbindelse med kurset/seminaret. Kurser / Seminarer og træningsforløb, der afholdes uden for normal arbejdstid (kl. 08.00 – 17.00) pålægges 15% – medmindre andet er aftalt.
PS4 kurser i henhold til oversigt over udbudte kurser
Varighed ½ dag (3 timer) kr. 2.500.-
Varighed 1 dag kr. 4.500.-
Varighed 2 dage kr. 9.000.-
Varighed 3 dage kr. 13.500.-
Alle priser er pr. deltager og tillægges 25% moms.
Enneagram test
Enneagram test, feedback til kandidaten og feedback til virksomheden kr. 5600.-
Målinger
360o feedback – PS4’s standard lederskabs feedback
prisen er pr. feedback – ekskl. moms.
kr. 2.150.-
Motivationsmålinger, trivselsmålinger, lederskabsmålinger og team-evalueringer gennemføres efter tilbud. Prisen baseres på antal udarbejdede rapporter, antal deltagere samt evt. tid til udvikling af spørgeramme og spørgsmål.
Uddannelsesforløb
Leadership coach (11 dage – 5 moduler) externat* kr. 34.750.-
Stress coach (8 dage – 4 moduler) internat kr. 24.000.-
*Prisen er ekskl. moms samt udgifter til fortæring, overnatning m.v. som afholdes af kursisten.
Individuel Coaching
Coaching betales altid forud
10 timer kr. 22.000.-
Enkelt-timer kr. 2.500.-
Ved kørsel over en time faktureres dagshonorar på kr. 25.000,-
Specielle arrangementer:

  • Værdi-seminar på Korsika
  • Team-udvikling
  • Mentorprogrammer for udvalgte grupper i virksomheden
  • Kick off – koncepter i forbindelse med forandringsprocesser
  • Netværks-arrangementer internt/eksternt i virksomhedenIndhent tilbud på info@PS4.dk
    Konsulenttransport takseres efter aktuel dagspris.Kørsel i egen bil takseres efter statens regler.
    Overnatning takseres efter overnatningspris på stedet.Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage.
Afmelding – I tilfælde af, at der skal aflyses kurser eller planlagte forløb, vil godtgørelse ske som følger: godtgørelse
Indtil 20 dage før afholdelse 100%
Indtil 7 dage før afholdelse 50%
Mindre end 6 dage før afholdelse 0%
Afmelding AnotherStep grupper godtgørelse
I tilfælde af, aflysninger af/til netværksgrupper eller planlagte forløb, vil godtgørelse ske som følger:
Indtil 20 dage før afholdelse 100%
Indtil 7 dage før afholdelse 50%
Mindre end 6 dage før afholdelse 0%
senest opdateret 26. februar 2020