Bo Zoffmann

Bo Zoffmann

PS4 partner

Tlf.: 2015 4559
E-mail: bzj@ps4.dk
Forfatter til bogen Motivation og ledelse.

Uddannelse

– HD Regnskabsvæsen, HD Organisationsteori, Cand. Merc. enkeltfag i Strategi.
– Redaktør på Børsens praktisk ledelseshåndbog.
– Enneagram Professionel Training Program fra Riso-Hudson/The Enneagram Institute
– The Nine Domains Facilitators Training fra Riso-Hudson/The Enneagram Institute

Erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring som leder, hovedsagelig fra finansfunktioner i danske og internationale virksomheder.

Som direktør i McDonald’s havde jeg ansvaret for at opbygge finans- & IT funktionen, ligesom jeg var ansvarlig for franchising, personale og udvikling. Udviklingsfunktionen er ansvarlig for at åbne nye restauranter.

Jeg stiftede den danske afdeling af Ronald McDonald BørneFond og startede arbejdet med det første Ronald McDonald Hus i Danmark.

Kompetencer

Jeg er analytisk stærk og arbejder med de nyeste teknologiske hjælpemidler.

Jeg søger ofte at løse opgaver ved at gå nye veje og inddrage informationsteknologien i løsningen.

Med min store kompetence inden for franchising indgår partnerskaber og samarbejder, hvor der skabes win/win løsninger, konstant i mine overvejelser.

Jeg arbejder meget med indikatorer og målinger, som anvendes til at påvise og kvantificere fremskridt.

Personlig stil

Jeg er den stille slider, som ikke standser, før arbejdet er gjort færdigt.

Jeg engagerer mig i opgaven og får ofte gode ideer til løsninger, når jeg er alene, motionerer eller kører i bil.

Jeg mener, at ledelse er et værktøj, som skal anvendes bevidst og målrettet i overensstemmelse med den kultur, som er i organisationen.

Mission

Jeg er voldsomt engageret i at arbejde på, at der ikke bliver spildt ressourcer i virksomhederne.

Jeg vil, at mit arbejde skal have et klart og afdækket forretningsmæssigt mål, og at effekten af arbejdet kan dokumenteres.