Arbejdsmetode

Beskrivelse af hvordan vi i PS4 A/S sikrer læring med effekt i vores Netværk, på vores kurser, uddannelser og på vores interne udviklingsforløb.

– PS4 A/S’s Læringsforståelse, undervisningsform, og proces facilitering har erfaringsbaserede virkemidler og bygger endvidere på evidens baserede metoder og forståelser.

Arbejdsmetode

PS4 A/S har eksisteret siden september 2001, og vores forretning har udviklet sig til, et dynamisk, professionelt men uhøjtideligt konsulenthus der tilbyder egne ”åbne” kurser og uddannelser til ledere og medarbejdere, individuelt planlagte og udviklede forløb til in house brug, samt et stort og tværfagligt rådgivende netværk der faciliteres og trænes med faglig og personlig styrke.

Vi tilpasser antallet af undervisere til holdstørrelsen og anbefaler ofte mindre hold med kun 12 deltagere til styrkelse af den enkeltes ro og fordybelse til læring. Vores egne åbne kurser / uddannelser har altid max 12 deltagere pr. hold, og vi har mange forskellige meget erfarne undervisere i PS4.

Undervisningsformen er aktiv og involverende og den vil være tilpasset deltagerne med variationer og skift mellem oplæg, dialog og øvelser i mindre grupper. Deltagerne vil på den måde opleve at de både kan se, høre og gøre, hvilket tilgodeser forskellige personernes læringsstile. Vi udarbejder og udleverer materiale der anvendes på dagene i print og sender ofte ekstra læsestof i form af kompendie, artikler og bogresumeer på mail før eller efter samlingerne.

Vi har stor respekt for deltagerne og deres cases, og anvender dem altid så de oplever det positivt og givende at tale om deres udfordringer og vanskelige situationer. Vi sikrer diskretion og fortrolighed der ofte er en forudsætning for, at tillid, mod og tryghed kan komme til stede hos den enkeltes læring på vej mod nye tanker, muligheder og udvikling af nye vaner.

Vi er kendt for at være rigtig gode til, at omsætte store og små teorier til praksis der kan anvendes i dagligdagen. Vi er gode til at skabe stemning og fortrolighed, debat og dialog om flere forskellige måder at gøre noget på. Vi har altid fokus på både hjerne og hjerte og det der andre steder kan være tabubelagt er hos os ok at få sagt højt. Vi får de allerbedste evalueringer og feedback på vores kurser, uddannelser og konsulentydelser og stiller også meget store krav til os selv og vores undervisere.

Inden vi mødes på kurser, uddannelser eller temasamlinger inviterer vi til en individuel refleksion om emnet der skal fokuseres på. Vi udarbejder altid et program der gør det tydeligt, hvad der skal foregå og hvordan dagen også har pauser og mulige gåture.

Vi bor centralt i København og anvender ofte parker og pladser som vores læringsrum, ligesom vi ofte vælger at spise på lokale frokostrestauranter der er velforberedte på servering til hold.
Vi glæder os hver dag over, at kunne inspirere og lede udvikling og læring.