Teamudvikling

Hvad er årsagen til, at du lige netop har sammensat dette team af mennesker?

Teamudvikling

Hvordan du gennem dit lederskab, holder fokus på at udvikle og anvende den enkelte medarbejders kompetencer og optimere teamets drivkraft og performance.

Team Leadership er at udføre din lederrolle, så du støtter teamet i at gøre de rigtige ting og, at hver enkel teamdeltager gør tingene rigtigt, efter de retningslinjer teamet har afklaret med hinanden og organisationen. For at sikre kontinuerlig optimering af teamets indsats, kræver det, at du i dit daglige lederskab har fokus på både individ og teamniveau.

Vi arbejder blandt andet med de 5 R´er, som er retning, roller, regler, relationer og rammer.

Generelt skal du udøve lederskab, der grundlæggende drejer sig om at hjælpe medarbejdere med at beslutte og handle indenfor teamets og organisationens kontekst. Det skaber en særlig synergi der hæver beslutningskvaliteten fra din personlige formåen, til fællesmængden af dine teamdeltageres viden og evner og skaber en ekstraordinær dynamik og handlingsevne.

På individ niveau skal du mestre coaching som væsentligste lederstil, for at hjælpe hver enkelt medarbejder til at lære og udvikle sine personlige og faglige kompetencer, med udgangspunkt i, hvor den enkelte er netop nu. Det vil støtte medarbejderen i at blive mere og mere selvledende i dagligdagen indenfor sit kompetencefelt, og samtidig udvikle evnen til at bidrage til teamets fælles udvikling og performance.

På team niveau skal du mestre facilitering som væsentligste ledelsesstil, for at hjælpe teamet med at optimere deres udviklingsproces, bringe deltagernes kompetencer i spil, udfordre holdninger og synspunkter, håndtere konflikter, analysere opgaver og løsninger, skabe team spirit og ikke mindst med at træffe beslutninger.

Resultatet af dit Team Leadership kan du skabe, hvis du arbejder seriøst med dette. Vi har arbejdet med dette hos Århus havn, Global Connect, Det Kongelige Teater, Iron Pump, Københavns Kommune, Herning kommune, Syddansk Universitet og mange andre steder.

Før an og se forvandlingen af dit team. Det skaber bemærkelsesværdige resultater!

Læs også vores brochure “Teamudvikling – fra ledergruppe til effektivt lederteam” >