Praksisnært ledelse for mellemlederne

Hvad bidrager jeres mellemledere med, så de opleves som resultatskabende – hver dag?

Vi udvikler specielle forløb for de mellemledere, som baserer sig på, at alle samlingerne tager udgangspunkt i lederens hverdags situationer – hver dag.

Uddannelse for mellemlederen, som ønsker det praktiske forløb til gavn for løbende resultater.

lederskab-praksisnaert-perspektiv-cover

Muligt indhold:

Det personlige lederskab
Mellemlederen befinder sig konstant i et krydsfelt af
modsatrettede forventninger. Denne session har fokus på din måde, at skabe resultater på. Hvilke udfordringer og dilemmaer gør sig gældende i din hverdag, som du skal have bedre rammer for at løse endnu bedre end du kan i dag.

Kommunikation
Fokus på de virkemidler, der skal til for at få succes. Din rolle som kommunikator spiller en afgørende rolle for opnåelse af målene – hver dag. Du bliver i stand til at oversætte strategien og forandringsprocesserne til noget, der både sprogligt og indholdsmæssigt giver mening for medarbejderne.

Motivation         
Fokus på det motiverende arbejdsmiljø, som danner grundlag for, hvor stor en effektivitet, der er til stede i din afdeling. Effektivitet er målt til at være op til 127 procent højere blandt motiverede medarbejdere end blandt gennemsnitlige medarbejdere. Vi gennemgår den model, som danner grund for disse effektivitetstal.

Forandringsledelse       
Fokus på og gennemgang af, hvordan ledelse af forandringer skal foregå, når det er mest effektivt og involverende. Det helt udfordrende i en forandring er ikke nødvendigvis enighed men involvering. Vi gennemgå værktøjer, som er lige til at gå hjem og anvende.

Delegering     
Udviklingen af medarbejderne handler i høj grad om at få dem til at vokse gennem inddragelse i opgaverne og ved at delegere ansvar. Vi fokuserer på at bevidstgøre sikringen af en passende balance mellem udfordringerne på den ene side og den enkeltes kompetencer og præferencer på den anden.

Målformulering
Målformulering er et af de vigtigste elementer i at arbejde med ledelse igennem eller med andre mennesker. Du bliver bevidstgjort om, hvordan der formuleres mål, som er motiverende at arbejde med. Sessionen er koncentreret med refleksion og indsigt i, hvad der motiverer til at arbejde målrettet mod et givent mål.

Konflikthåndtering
Som mellemleder har du en vigtig rolle som sparringspartner ved løsning af konflikter. Du får værktøjer til at håndtere store som små konflikter i hverdagens mange uoverensstemmelser. Du får indblik i, hvor forskelligt, vi oplever konflikter, hvilket gør det langt nemmere at håndtere disse efterfølgende.

Situationsbestemt ledelse
Situationsbestemt handler, som begrebet udtrykker det, om at tilpasse sin lederstil efter situationen. Det betyder nærmere bestemt, at du ikke skal vælge din lederstil efter din egen personlighed men du skal anvende den ledelsesstil, der matcher dine medarbejderes individuelle niveau, kompetencer og engagement.

Taktisk planlægning
På denne session fokuser vi på, hvordan ledelse handler om at udøve en række handlinger og aktiviteter, som du er ansvarlig for. Dette har til formål at få dine medarbejdere til at gøre nøjagtigt det, som bidrager til, at organisationen når sine mål. Vi gennemgår modellen og værktøjet, som understøtter dette stykke ledelsesarbejde.

Feedback
Feedback beskriver, hvordan der sendes informationer tilbage til et system eller et menneske for at korrigere systemet eller menneskets adfærd. Som leder er du ansvarlig for at korrigere hver eneste af dine medarbejdere til at have den adfærd, som sikrer de ønskede og kendte resultater. Du er resultatskaber hver eneste dag, overfor hver eneste af dine medarbejdere. Vi sikrer, at du får metoder og indsigt til, at du kan håndtere dette fremadrettet.

Opsamling og tjek af forståelse
Hvilke udfordringer fik du håndteret bevidst undervejs?
Hvilke dialoger skabe de bedste resultater?
Hvad var årsagen til disse forbedringer?

Vil I have en praksisnær lederuddannelse, så kontakt os på info@ps4.dk