Niveau 5 ledelse – Jim Collins

Vil du være med til at transformere din virksomhed fra at være en god virksomhed til at blive en fantastisk virksomhed?

Så skal I overveje at lave et skræddersyet forløb, som baserer sig på Jim Collins forskning af, hvad der skal til for at opnå dette. I bogen Good to Great skriver han, hvad der skal til, og vi har gennemført det i Genmab.

Niveau 5 lederskab

Det første nøglekoncept, Collins sætter fokus på, er det, han betegner ”niveau 5 lederskab”. Det er et udtryk for den type lederskab, der er påkrævet for at forvandle en god virksomhed til en fantastisk virksomhed. Udtrykket ”niveau 5” henviser til det højeste niveau i et hierarki med lederkvalifikationer, som identificeredes i løbet af undersøgelserne. Collins og hans researchgruppe fandt, at alle de gode-til-fantastiske virksomheder blev ledet af denne type personer i den afgørende overgangsfase. Omvendt var der et tydeligt fravær af niveau 5 lederskab i sammenligningsvirksomhederne. Oprindeligt var intentionen, ironisk nok, at nedtone topledernes rolle for herved at undgå den simplificerede tankegang, hvor lederen får enten hele æren eller hele skylden. Men det stod imidlertid hurtigt klart, at disse ledere besad en række særlige og karakteristiske træk, som ikke kunne ignoreres.

Sammenlignet med de glamourøse og karismatiske ledere, der giver stof til avisoverskrifter, er niveau 5 lederne kendetegnet ved at være selvudslettende, stille og reserverede med en paradoksal blanding af personlig ydmyghed og professionel viljestyrke. Collins eksemplificerer denne dobbeltsindethed med Abraham Lincoln, som aldrig lod sit ego overskygge sine primære ambitioner om at skabe en vedvarende, stor nation. Hans beskedenhed og generthed var på ingen måde udtryk for svaghed, hvilket underbygges af de storslåede resultater, han frembragte. Et afgørende træk ved niveau 5 ledere er, at de er indlysende ambitiøse men, at deres ambitioner først og fremmest gælder virksomheden og ikke dem selv. Det betyder, at de kanaliserer deres ego væk fra sig selv og i retning af det overordnede mål: at opbygge en fantastisk virksomhed.

De er fast besluttede på at gøre det, der kræves, for at opnå målet uanset hvor svære og store beslutninger, der skal træffes. Man kan sige, de er smittet af en uhelbredelig trang til at frembringe resultater. Collins peger i denne forbindelse på, at niveau 5 lederne udpegede efterfølgere, der skabte endnu bedre resultater i den efterfølgende generation, hvorimod de egocentriske niveau 4 ledere i sammenligningsvirksomhederne gjorde deres efterfølgere parate til fiasko. Derved vidste de, at virksomheden ikke kunne være fantastisk uden dem. Til trods for, at de 11 gode-til-fantastiske adm. direktører må betragtes som nogle af århundredets mest bemærkelsesmæssige ledere, da kun de opfyldte de nøjagtige udvælgelseskriterier, er disse ledere så godt som aldrig blevet kommenteret. Dette skyldes, at de ikke anmoder om at blive placeret på en piedestal, men derimod i al stilfærdighed koncentrerer sig om at frembringe fantastiske resultater. Deres arbejdsomme flid og påfaldende beskedenhed gør dem således til arbejdsheste snarere end udstillingsheste. Collins fandt, at der var forskel på den måde niveau 5 lederne og lederne fra sammenligningsvirksomhederne begrundede virksomhedens succes.

Når niveau 5 ledere oplevede succes, så de ud af vinduet og begrundede denne med ydre faktorer såsom de øvrige medarbejdere, held osv., mens han/hun kiggede i spejlet, hvis tingene gik dårligt. Omvendt var tendensen i sammenligningsvirksomhederne, at lederne kiggede i spejlet for at begrunde virksomhedens succes og ud af vinduet, når ansvaret for skuffende resultater skulle placeres. Collins afdækkede ligeledes en negativ sammenhæng mellem overmenneskelige, glamourøse ledere, der hentes ind udefra for at lede en virksomhed, og virksomhedens udvikling fra god til fantastisk. Ti ud af de elleve adm. direktører i de gode-til-fantastiske virksomheder var hentet ind fra virksomheden, mens sammenligningsvirksomhederne seks gange så ofte forsøgte sig med eksterne ledere.

Læs hele bogresumeet her >