Ledergruppens typer

Hvordan træffer I egentligt beslutninger?

GIV UDTRYK FOR, HVEM DU VIRKELIG ER
Vor dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vor dybeste frygt er, at vi er mægtigere end vi kan gøre os begreb om. Det er vort lys, ikke vort mørke, der skræmmer os mest. Vi spørger os selv: ”Hvordan kan jeg tillade mig at være begavet, storslået, talentfuld, betagende?” Men hvordan skulle du ikke være det? Du er Guds barn. Det tjener ikke verden, at du leger lille. Der er intet oplyst ved at gøre dig mindre, så andre ikke kommer til at føle sig utrygge sammen med dig. Vi er født til at manifestere den Guds herlighed i os. Den er ikke blot i nogle af os; den er i os alle. Og når vi lader vort eget lys skinne, giver vi ubevidst andre tilladelse til at gøre det samme. Idet vi bliver befriet for vor egen frygt, virker vort nærvær automatisk befriende på andre.
Nelson Mandela

enneagram_feedback

Vi er alle repræsenteret ved at opleve forskelligt, blive motiveret forskelligt, at træffe beslutninger på baggrund af følelser, fornemmelser eller fakta. Årsagen til dette er, at vi alle fundamentalt opfatter forskelligt, har forskellige præferencer. Enten pga. af vores personlighed eller måske pga. af vores påvirkning i vores opvækst. Vi har alle forskellige tanke- handlings- og følelsesmæssige mønstre, som er vores grundlæggende præference for, at vi gør, som vi gør uden egentlig at tænke over det.

Vi oplever ofte, at indsigt i hinandens typer skaber en fornyet respekt for hinanden, hvilket i høj grad kommer til at påvirke produktiviteten i fællesskabet. Vi har arbejdet med afdækning af personers typer i mange forskellige virksomheder omkring 5000 er det blevet til gennem årene. Dette har ifølge en del af deltagerne givet dem en verden til forskel.

Enneagrammet er en skattekiste af indsigt og informationer til selvforbedring. Det beskriver styrker og svagheder, sunde og usunde træk, bevægelse mod balance og ubalance for hver type. Hvordan kommer vi så derhen, hvor vi gerne vil? Bevidstgørelse og øvelse i samarbejdet med andre, som du er afhængig af at få resultater i samvær med. Vælg på skift jeres styrker og udforsk det modsatte. Tag eksempelvis en af din types stærke sider eller dominerende karakteristika og udforske det modsatte. Hvis du f.eks. er stærk – så giv svaghed/hjælpeløshed din opmærksomhed. Hvis din force er kontrol, så udforsk magtesløsheden.

Bliv klog på personligheds typernes kommunikationsstil her >