Ledergruppen – fælles identitet

Hvordan skaber I fundamentet for opnåelse af resultaterne, når mødet er slut?

Nedenfor en oversigt over de gruppedynamikker, som skal være tilstede og er indbyrdes afhængige for at sikre fuld effekt af enhver beslutning i et team. Hvis et af disse links mangler, ophører den fælles identitetsskabelse og dermed gennemslagskraften af teams påvirkning i kulturen.

ledergruppen-faelles-identitet