Lederudvikling

Hvilke reaktioner vil I gerne have på jeres lederes adfærd?

Download PDF katalog >
eftertænksom

Hvis jeres ledere ikke altid får de resultater, som I forventer af dem som ledere, så skal I overveje at lave et skræddersyet lederudviklingsforløb. Bliv bevidstgjort om, hvilken type ledere, at I gerne vil have i jeres kultur til gavn for det motiverende arbejdsmiljø. Vi har gennemført lederudviklingsprogrammer i Global Connect, Århus Havn, Ciber, Toms, Danske Spil, Philips HealhCare,  Fødevarestyrelsen,  Atkins, Slots- ejendomsstyrelsen og mange andre steder.

Det er forskellige udviklingsforløb, som der er afviklet hos vores kunder. Ens for dem alle er, at vi bringer både hjerte og hjerne i spil undervejs i forløbet. For os handler det om, at lederne får bevidstgjorte sig om, at ledelse handler om, at få resultater igennem eller i samarbejde med andre mennesker. Og tillid, respekt og engagement er nøglebegreber i vores arbejde med ledere.

I bogen lederskab i et praksisnært perspektiv sættes fokus på lederskabets mangfoldighed. Dette kan være en god begyndelse til at blive bevidstgjort om sit lederskab. Meget praktisk anvendelig og fyldt med gode værktøjer.

 

Personligt lederskab?

Når du påtager dig et lederskab, påtager du dig et ansvar for at få andre mennesker til at skabe resultater. Mennesker, som ikke nødvendigvis ligner dig selv, handler eller tænker som dig selv. Og det stiller nogle ganske særlige krav. For hvis vi alle lignede hinanden, blev motiveret af det samme, bekymrede os om det samme, blev inspireret af det samme, kunne du bruge dig selv og din personlighed som rettesnor i din ledelse. Men vi er forskellige. Heldigvis. Og det betyder, at du som leder skal udvikle andre og flere tangenter at spille på, end dem, der umiddelbart ligger til din personlighedstype. Og så skal du være bevidst om, hvad der er din lederrolle i forhold til de resultater, du skal opnå.

Køb bogen i vores webshop >

 

Se også…

Skriv eller ring til os, og hør mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed.