Stress Coach

– Hvordan du lærer at mestre dit liv

Hvordan forhindrer vi, at engagerede, loyale og ansvarsbevidste ledere og medarbejdere går ned med stress? Det at mestre et liv, hvor motivation skaber balance i hverdagen, kræver udvikling af bevidstheden om egne personlige ressourcer og udfordringer.

Se datoer og tilmeld

Formål

● At få vendt stress til energi og overskud
● At blive bevidst om stressorers betydning for dit og andres arbejdsliv
● At få større forståelse for din egen personlighedstype og for, hvordan du reagerer på stress
● At få viden om forskellige personlighedstyper og om, hvordan andre reagerer i pressede situationer
● At få træning i at takle stressede situationer hensigtsmæssigt

Målgruppe

Alle der ønsker at hjælpe sig selv og andre med at opnå et inspirerende og aktivt arbejdsliv uden stress.

Udbytte

DU FÅR:
● Redskaber til at lære dig selv bedre at kende
● Bevidsthed om, hvad der motiverer dig og opmærksomhed på at undgå stress
● Viden om forskellige personlighedstyper
● Øvelse i at anvende enkle spørgeteknikker for at afdække stressorer
● Indsigt i psykologiske forsvarsmekanismer i forbindelse med forandring, der stresser
● Fokus på egen udvikling gennem coaching
● Viden om at vende stress til balance og overskud

DU LÆRER:
● At coache til forebyggelse af stress
● Hvordan du coacher stressede kolleger og medarbejdere
● At coache dine kolleger til at integrere nye handlemønstre
● At identificere skyggesider og håndtere dem med bevidsthed

DU BLIVER:
● En del af en netværksgruppe

Download Stress Coach brochuren

Pris: kr. 29.000.- excl. moms

Se datoer og tilmeld