Lederuddannelse – Den Bevidste Leder

 1-årigt forløb i praktisk ledelse

Certificering: Diploma of Leadership & Management, PS4 – House of Leadership

Målet med lederuddannelsen er at give dig et stærkt fagligt og personligt fundament at stå på i din rolle som leder. Under fleksible, trygge og udfordrende rammer får du et personligt tilrettelagt forløb, der giver dig praktiske ledelsesværktøjer og direkte sparring til din hverdag. Uddannelsens form betyder, at den kan tilpasses dine konkrete udfordringer og en travl kalender.

Høj fleksibilitet, effektiv læring og stærk personlig udvikling

I løbet af uddannelsen får du øget indsigt i de mest relevante ledelsesdiscipliner. Du vil blive mere bevidst om din egen lederrolle og dit eget personlige lederskab. Herigennem vil du opleve, at du lettere når dine mål, og at du skaber endnu bedre resultater gennem dine medarbejdere.

Dit udbytte:

  • En konkret værktøjskasse til din daglige ledelse
  • Et solidt ståsted og styrket gennemslagskraft som leder
  • Mulighed for at handle på og udvikle det, der er relevant for dig – lige nu og her
  • En varig personlig og faglig udvikling med praktisk forankring i din hverdag

Uddannelsens form – sådan får du også tid til det

Ønsker du udvikling og uddannelse, men har rigtig travlt? Af erfaring ved vi, at dette er de fleste lederes største udfordring i forhold til efteruddannelse. Derfor, har vi udviklet en uddannelsesform, der giver en optimal læringsproces med maksimalt personligt udbytte – samtidig med, at den er til at overskue tidsmæssigt.

Valgfrie moduler og personlig coaching

Uddannelsen består af 1 grundmodul af 1 dag plus 4, 8 eller 14 valgfrie delmoduler à en halv dag fordelt over et år. Efter hvert modul udarbejder du en individuel handleplan. Mellem hvert modul får du personlig coaching og sparring, hvilket sikrer størst mulig forankring i din hverdag, handling og udvikling.

Holdene er altid små med maks. 12 deltagere. De er præget af tillid, respekt, højt engagement og godt humør.

Uddannelsen findes i 3 pakker (Mini, Standard eller Maxi) og består af: 

  • 1 obligatorisk grundmodul à én dag
  • 4, 8 eller 14 valgfrie delmoduler af en halv dag
  • 4, 8 eller 14 individuelle coaching-sessioner
  • Personlig handleplan ved hvert modul
  • Studiemateriale, kompendier og forslag til selvstudie mellem modulerne

Uddannelsen henvender sig til:

På grund af uddannelsens fleksible og personlige struktur, er den både målrettet nye og mere erfarne ledere. Den er til dig, der er ny som leder, og ønsker teoretisk indsigt og en praktisk værktøjskasse til de daglige udfordringer – og også til dig, der har erfaring som leder, og ønsker ny udvikling og et løft til den daglige ledelse.

 

STED OG PRIS

Pakke   Indhold Pris
Mini 1 grundmodul 4, delmoduler og 4 coaching 19.000
Standard 1 grundmodul, 8 delmoduler og 8 coaching 29.000
Maxi 1 grundmodul, 14 delmoduler og 14 coaching 45.000
Enkeltmoduler inkl. coaching 3.000

Sted: PS4, Aarhusgade 88, 4. sal, 2100 København Ø

Kontakt: Vil du melde dig til, eller har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Karin Jessen, Partner i PS4 A/S, mobil: 2616 0611, kj@ps4.dk.

Se datoer og tilmeld

Moduler

Uddannelsen består af et obligatorisk grundmodul ’Det personlige lederskab’. Derudover vælger du 8 ud af 14 moduler.

Grundmodul – Det personlige lederskab

Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig selv. Derfor er det afgørende for din karriere som leder, at du lærer dig selv, dine stærke sider og dine personlige ressourcer at kende. Dette opnår du på dette modul, som giver dig større personlig indsigt og et godt fundament til at være en autentisk leder med større gennemslagskraft. Dagen sætter dig i stand til at kunne udvikle og bruge dine styrker bevidst og aktivt i din ledelse.

Valgfrie moduler                                                             

1. Personlig planlægning

Har du svært ved at få tiden til at slå til? Få effektive metoder til at styrke din tidsstyring og personlige effektivitet. Bedre planlægning vil betyde mindre stress, større overskud og mere tid til udvikling og det, du vil have mere af i din hverdag.  

2.  Distanceledelse

Det kræver noget særligt af dig som leder, når du ikke ser dine medarbejdere i hverdagen pga. fysisk afstand. Lær hvordan du sikrer, at I sammen får skabt de forventede resultater og ikke mindst, hvordan du fastholder relationen til dine medarbejdere.

3.  Kommunikation

Kommunikation handler bl.a. om evnen til at engagere og involvere medarbejderne i fælles visioner, mål og værdier. Få en grundlæggende indsigt i kommunikationens virkemidler og grundstenene til, hvordan du skaber en god og effektiv kommunikation i din ledelse.

4.  Delegering

Delegering er en væsentlig og meget vigtig del af det at være leder – men det er ikke altid en let opgave. Lær hvordan du delegerer de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere. Hør hvordan du motiverer dit team til at tage et endnu større ansvar og rykke dem ud af nuværende komfortzone, så I sammen opnår endnu bedre resultater.

5.  Målformulering

Vi ved alle, at mål er vigtige – men hvordan opstiller man de rigtige mål? Utydelige formuleringer af mål er en af de hyppigste årsager til fejlslagne projekter. På modulet lærer du metoder til at opstille ”gode” mål, der giver øget motivation, engagement og succes.

6.  Facilitering

Er du træt af møder som ikke er effektive nok? Facilitering er en dynamisk og involverende måde at lede møder på. Det er en teknik, hvor du ved hjælp af enkle metoder lærer at styre møder effektivt, så de skaber værdi, udvikling og mening for deltagerne.

7.  Præsentationsteknik

Hvordan præsenterer du bedst muligt, hvor du fremstår nærværende og med integritet og troværdighed? Lær teknikker til din forberedelse og til at skabe overensstemmelse mellem ord, kropssprog og stemmeføring. Vi kigger også på, hvordan dit personlige engagement, din indlevelse og dit nærvær styrker formidlingen af dit budskab.

8.  Konflikthåndtering

Konflikter betyder ofte ineffektivitet, stress, demotivation og flere sygedage. Som leder er det derfor vigtigt at opfange og reagere på konfliktsignaler inden konflikterne eskalerer. Lær hvilke mekanismer der er i spil, og hvordan du som leder kan bremse og løse en konflikt ved metoder der giver ro og overblik, klar og ligeværdig kommunikation.

9. Forandringsledelse

Hvordan får du medarbejderne med dig – og ikke mod dig ved forandringer? Få indsigt i hvad forandringsledelse handler om, lær at planlægge forandringer og hvordan du håndterer modstand og vender den til ny motivation og energi.

10. Coaching

Coaching er et effektivt redskab til at skabe større handlekraft og stærkere præstationer hos dine medarbejdere. Få indsigt i hvad coaching handler om og lær de grundlæggende metoder til, hvordan du øger motivationen og bidrager til bedre præstationer hos dine medarbejdere.

11. Ledelse af selvledende medarbejdere

Hvordan sætter du rammer for selvledende medarbejdere uden at begrænse deres handlerum og dynamik? Og hvordan bruger du ledelse til at fremme selvledelse, hvor det ikke kommer af sig selv. Få indsigt i selvledelses dilemmaer og hvordan du som leder håndterer dem bedst.

12. Stresshåndtering

Som leder har du stor indflydelse på stress og trivsel på arbejdspladsen. Lær hvordan du forebygger og håndterer stress både hos dig selv og dine medarbejdere og opnå et bedre psykisk arbejdsmiljø for alle.

13. Motivation

Stærke resultater begynder med fokus på motivationen. Lær hvordan du identificerer netop de nøglefaktorer, der skaber størst fremdrift hos dine medarbejdere. Hør hvordan du afdækker dit teams udviklingspotentiale og få redskaberne til at skabe rum til udvikling for dig, dine medarbejdere og din organisation.

14. Forhandlingsteknik

Lær de rette metoder og teknikker til at kunne gennemføre en professionel forhandling fra A-Z. En forhandling hvor målet er, at begge parter sidder tilbage med en oplevelse af at være vindere og den gode relation bevares.

Tidligere deltagere udtaler:

Annette Bovin Dansk El-Forbund
Lederuddannelsen har alt det, jeg havde brug for: Små hold, halvdagskurser (bortset fra det første) og ikke mindst mulighed for kun at vælge det indhold, som jeg havde brug for… Konceptet for, hvordan man så kan holde fast på den nye viden og at få indarbejdet den i hverdagen har været helt genial…. Uddannelsen har været helt perfekt for mig og har betydet utrolig meget for min personlige udvikling som leder. Jeg kan varmt anbefale den til andre – både nye som erfarne ledere.
Rikke Winther Head of Outsourcing Management, Outsourcing Management Lundbeck A/S
PS4 A/S er professionelle i alt hvad de gør – Jeg har fået øget min indsigt i mit lederskab ved at benytte persontypeværktøjet enneagrammet som samtale-værktøj og har igennem min PS4 uddannelse som leadership coach fået en stærkere og mere autentisk lederstil. Derfor kan jeg varmt anbefale PS4 A/S som uddannelses-sted for ledere, der ønsker mere indsigt i dem selv og deres ledelses-værktøjer men også som leverandører af gode individuelle coachingprogrammer.
”Underviserne har en rigtig god måde at afholde kurset på med vekslende teori og gruppearbejde. Mange gode eksempler og perspektiveringer fra det virkelige liv. Seriøst, inspirerende og levende på samme tid.”

 

”Karin Jessen er utrolig professionel! Hun bidrager med personlige og faglige erfaringer, der tilsammen skaber en helhed, der er helt uovertruffen. Det mest værdifulde var de faglige værktøjer, vi fik med hjem – dem kan jeg bruge direkte i mit arbejde!”

Ja tak, tilmeld mig til Lederuddannelsen:

Se datoer og tilmeld