Lederen som resultatskaber

– fokus på performance, eksekvering og mål

Skab en resultatkultur som leder

Skab en resultatkultur som lederVærktøjskassen til måldrevet ledelse

 • Lær hvordan du opbygger en performancekultur blandt dine medarbejdere
 • Sådan eksekverer du som leder hurtigt og målrettet, så dagligdagen er præget af fremdrift
 • Få køreplanen til at styrke resultaterne med måldrevet ledelse
 • Sådan arbejder du med processer og målopfyldelsen ved at opstille klare mål og delmål
 • Skab engagement og motivation om jeres mål, når du giver støtte til medarbejderne

Måldrevet ledelse skaber en bedre performance i det daglige og en stærkere resultatorientering

Dagligdagen for en leder er ofte en balance mellem dag for dag ledelse af medarbejderne og samtidig at sikre, at de langsigtede mål indfries. Kurset ’Lederen som resultatskaber’ sikrer, at du i en travl hverdag på forhånd har sat rammen for dine medarbejdere. Så kan teamet koncentrere sig om opgaverne. Fordi der er en kultur, hvor du med måldrevet ledelse, er sikker på alle trækker i den samme retning. Når resultatforventningerne er indarbejdet hos alle, undgår du også, at indsatsen lægges de forkerte steder. I stedet har du som leder kapacitet til, at retningen holdes og pejlemærkerne nås et for et.

Gå fra at lede en gruppe medarbejdere til at arbejde med en performancekultur

Som leder skabes resultaterne gennem andre mennesker. Et vigtigt skift for succesfulde performance-teams er et tydeligt blik for resultaterne af indsatsen. Med andre ord en sammenhæng mellem hvad opgaverne er og hvorfor de skal gøres. Tilbage på arbejdet efter endt kursus har du praksistestet redskaberne, så du sætter rammen for fremdrift i teamet. Til gavn for din resultatskabelse som leder og til gavn for din virksomhed.

Pris

Kr. 9.000,- ex. moms.

Se datoer og tilmeld

 

Program

Dag 1 – Lederen som resultatskaber – sådan skaber du succeserne med tydelige mål og et motiveret team

 • Bliv klar på, hvor du er i dag og sæt pejlemærkerne for teamets resultater fremadrettet
 • Få skabt fremdrift for succeserne ved at styrke din eksekvering
 • Arbejd resultatorienteret ud fra målformuleringer
 • Skab en motiveret samarbejdskultur, hvor dine medarbejdere tager aktivt del i teamets resultater
 • Evaluer din egen opfattelse af, hvad der tæller som et godt resultat. Så du kan tage bestik af den fremtidige resultatskabelse tilbage på arbejdet

Dag 2 – Lederens hverdag – få rammerne på plads for teamets arbejdsindsats

 • Sådan arbejder du resultaterne frem med målstyring som værktøj
 • Få greb om sammenkædningen af din ledelse og skabelsen af resultaterne
 • Sådan går du fra at lede en gruppe til at opbygge et high performance team
 • Brug resultatevaluering – afstemning af de skabte resultater ud fra besluttede mål, indsatsen fra teamet og ressourceforbruget
 • Arbejd med resultatskabelsen ved at ’regne bagud’ – sæt resultatet, identificer opgaver og indsatser og fastlæg handlingsplanen
Se datoer og tilmeld