Leadership coach

– en PS4-uddannelse med certificering


Kombinationen ledelse og coaching frigør medarbejderpotentialet

 • Skab større handlekraft og stærkere præstationer blandt dine medarbejdere
 • Bliv styrket som leder med afsæt i coaching som ledelses- og udviklingsværktøj
 • Brug coaching til at skabe motivation i dit team om virksomhedens resultatmål
 • Sæt turbo på udvikling med coaching – virksomhedens, medarbejdernes og dit eget lederskab

Leadership coach lederuddannelse

Lederskab sammen med coaching skaber resultater
Som leder er kravet til dig og dine medarbejdere, om at skabe resultater og øge værditilvæksten for kunder og virksomhed, et vilkår. Derfor er Leadership Coach-uddannelsen til dig, der vil udvide den daglige ledelse med coaching-kompetencer. Uddannelsen har fokus på coaching som lederværktøj, så du bringer alle tilgængelige ressourcer i spil – dine egne, dine medarbejderes og din organisations.

Kort afstand fra det lærte til brug i det daglige
Uddannelsens moduler er tilrettelagt, så du efter hver undervisningsgang er rustet til at anvende coaching i ledelsessammenhænge med det samme. Leadership Coach giver dig nemlig praksistestede redskaber til at løfte virksomhedens resultatskabelse.

Skab grobund for at dine medarbejdere vokser
En af de stærkeste egenskaber ved coaching i ledelse, er vægten på langsigtet udvikling af både leder og medarbejder. Uddannelsen giver dig praksisviden til at løse op for dit teams potentiale så hver enkelt kan maksimere sine præstationer.

Pris
34.750 excl. moms
Afholdes i Borgergade 20, 3. sal, Kbh K

Se datoer og tilmeld

Program

Modul 1 – Introduktion til Leadership Coaching

 • Hvad er coaching og hvornår bruger du det
 • Fokus på selvindsigt – som leder og som coach
 • Få spørgeteknikker og værktøjer, du kan anvende nu

Modul 2 – Coachens rolle

 • Sådan udfylder du rollen som coach
 • Fokus på din egen tilstand for at være 110% til stede
 • Arbejd med redskaberne aktiv lytning, motivationsafdækning og spørgeteknikker

Modul 3 – Coachingsessionen

 • Sådan forbereder og gennemfører du gode sessioner
 • Fokus på din kommunikation, når du coacher
 • Sammenhængen mellem personprofiler og motivations-faktorer samt forandringstriggere og nye handlemønstre

Modul 4 – Coaching af teams

 • Coaching og/eller facilitering i teamsammenhænge
 • Fokus på gruppeprocesser og -dynamikker i coaching
 • Gå i dybden med træning i coaching af high performance teams med afsæt i teamprofiler

Modul 5 – Certificering til Leadership Coach

 • Dine kompetencer som coach
 • Fokus på feedback og dine certificeringscases
 • Din personlige udviklingsplan, fremtidige muligheder og udfordringer samt afslutning på uddannelsen

Hvad tidligere kursister tænker om leadership coach-uddannelsen:

”Uddannelsen er enormt inspirerende, og har givet mig energi og overskud til at bruge coaching i hverdagen”.
Kirsten Strøm Tsatiris – Sektionschef, Sonofon

”Jeg er meget begejstret for uddannelsen, som har givet mig øget selvindsigt, der hjælper mig til at opnå bedre resultater såvel privat som i jobbet”.
Jacob Eilersen – Teamchef, Nokia Mobile Phones

”En stor faglig bredde og dybde i materialet, der anvendes, og specielt brugen af det i undervisningen. Herligt med kompetente undervisere”.
Johnny Kim Jensen – Konsulentchef, Ciber Danmark A/S

”Inspirerende, berigende og enormt lærerigt – en uddannelse, der gør en forskel i det daglige arbejde”.
Tina Nørregaard – Senior konsulent, Logistikgruppen A/S

”Solid uddannelse, kompetente og erfarne undervisere og mulighed for træning i et trygt miljø. Masser af stof til videreudvikling!”.
Ulla Dalsgaard – Supervisor, Deloitte A/S

”Uddannelsen giver én mulighed for at bruge coaching som ledelsesstil og dermed skabe motivation og udvikling hos ens medarbejdere”.
Ann Sophie Enegaard – HR Assistent, Genmab A/S

Se datoer og tilmeld