Individuel træning af dit personlige faglige lederskab

Kom skridtet videre med dit lederskab

Skab fokus på din faglige udvikling og dine resultater som leder

 • Læg en personligt tilpasset faglig handlingsplan, der sætter de næste ledelsesmilepæle for dig
 • Få identificeret og arbejd med de 5 ledelsestemaer, der lige nu skal sætte retningen for dit lederskab
 • Lær de redskaber, du skal bruge i din ledelse – i et fortroligt rum og med direkte kobling til arbejdsopgaverne
 • Få et praksisnært greb om præcis de metoder og redskaber, der understøtter din faglige lederudvikling

Kom skridtet videre med dit lederskab

Du sætter retningen, vi understøtter forløbet
Den mest effektive vej til at skabe excellente resultater er, når du kobler din egen faglige udvikling til din daglige ledelsesgerning. Som leder med det dobbelte sigte at støtte dine medarbejdere og sikre aktuelle, langsigtede og organisatoriske mål samt tage vare på din faglige udvikling, får du en personligt tilrettelagt handlingsplan. Du får sammen med PS4 klarlagt de 5 ledelsestemaer, der bedst bringer dig i den retning, du har identificeret – fagligt, praksisnært og koblet til arbejdsopgaverne.

Udvikling af dit lederskab – tilpasset din kalender
Det er en kendt udfordring for os alle, at de lidt større linjer i vores arbejdsliv ofte bliver sat på hold til fordel for den daglige drift. Som leder, der har overblikket fra dag til dag, er dit forløb hos os tilrettelagt, så det kan passe ind i din kalender. Du lægger vores møder med de intervaller og tider, der passer med din ledelseshverdag – hvad enten du foretrækker det i din virksomhed eller hos PS4 A/S, er alle møder og emner fortrolige.

Dit udbytte:
Din personlige sparring sikrer 100 % fokus på dig og din udvikling. Du får sparring på de udfordringer, du oplever som leder, og du trænes individuelt i at anvende dine ledelsesredskaber, så de bliver en naturlig del af din hverdag.

Pris:
Grundforløb koster 12.000,- ex. moms og inkluderer forberedelse, 5 sparringsmøder samt de relevante ledelsesværktøjer og -redskaber for dig.

Se datoer og tilmeld

Arbejdsmetode
Vi begynder forløbet, når det passer ind i din kalender og aftaler møder med de intervaller og tider, der passer dig og din arbejdsplads. Ved det 1. møde behovs- og forventningsafstemmer vi. Samtidig tilrettelægger vi dit videre forløb, der tager afsæt i de 5 ledelsestemaer, du vil fokusere på. Et sparringsmøde vil typisk være af 1½ times varighed.

Du får din egen sparringspartner/coach, som støtter dig i:

 • Balancen mellem dit arbejdsliv og privatliv
 • Få bevidsthed om dine aktuelle udviklingsområder
 • Hvordan du definerer og forankrer mål
 • Dit arbejde; strategisk, taktisk og operationelt
 • Hvordan du håndterer vanskelige situationer og samarbejdsrelationer
 • At skabe grobund for, at både du og dine medarbejdere vokser
 • Arbejde med en personlig, fortrolig og faglig handlingsplan
 • At bruge redskaberne effektivt til at håndtere konflikter og stress
 • At støtte dig til en mere mindful adfærd.

Vi kan møde dig i din virksomhed – eller du kan komme til os i PS4 A/S.

Se datoer og tilmeld