Forhandlingsteknik

Læg brikkerne til rette, når du forhandler

Dine bedste forhandlinger er afsættet til nye aftaler

 • Du kommer i ilden med forhandlingens faser – din egen forberedelse, forhandlingen og opfølgningen
 • Bliv rustet til at ændre en fastlåst forhandling til et problemløsende samarbejde
 • Lær hvordan du bringer andre vigtige elementer i spil, så du ikke kun fokuserer på pris
 • Sådan mestrer du metoderne, så du tager afsæt i modpartens egentlige behov

Læg brikkerne til rette, når du forhandler

En god forhandling slutter med to vindere
At nå frem til et godt resultat, når du forhandler, kræver godt håndværk ved forhandlingsbordet. Som én, der forhandler – enten i egenskab af leder, projektleder eller med leverandører og samarbejdspartnere – er der mange forhold, der spiller ind for dig: varetage ressourcer, skabe resultater, bevare det gode forhold til modparten. Kurset sikrer dig, at du kommer igennem gennemprøvede redskaber og teknikker, så du får et sikkert greb om forhandlingshåndværket.

Dine forhandlinger er fælles problemløsning
Din egen fremtoning er en vigtig komponent for at nå frem til den gode aftale. Derfor får du på kurset kortlagt din egen forhandleradfærd og argumentation, så den matcher din modpart og bliver løsningsorienteret. Samtidig bliver du rustet til at afdække modpartens egentlige behov. Så er du nemlig i stand til at spotte de knaster, der skal ryddes af vejen, så ikke du ender i en fastlåst standpunktsposition. Med de rette metoder og teknikker fra kurset er du klar til at gennemføre en professionel forhandling. En forhandling hvor begge parter sidder tilbage med en oplevelse af at være vindere.

Pris
Kr. 9.000 ekskl. moms, inklusive materialer herunder PS4 ledelseshåndbogen “Forhandlingsteknik”.

Afholdes i Borgergade 20, 3. sal, Kbh K

Se datoer og tilmeld

Program

Dag 1:

 • Indledning til forhandling – hvornår forhandler vi?
 • Målforståelse – hvilket slutresultat sigter du efter?
 • Få klarlagt hvordan du arbejder med succeskriterier
 • BATNA (Best alternative to a negotiated agreement)
 • Strategi og taktik – sådan bevarer du retningen
 • Forhandlingens forskellige roller – hvilken er du?
 • Cases i løbet af dagen

Dag 2:

 • Sådan håndterer du indvendinger
 • Hvordan I definerer fælles mål og strukturering for at nå det bedste resultat i forhandlingen
 • Forskellige persontyper i forhandlingen
 • Konflikt og forsvar – vend et ”nej” til et ”ja”
 • Få fokus på principiel enighed og accept inden forhandlingslokalet forlades
 • Endelig afgørelse – forhandlingsslutfase
 • Cases i løbet af dagen

Udbytte

 • Du får en række grundlæggende værktøjer og teknikker der styrker dine færdigheder
 • Du lærer, hvordan du får det optimale ud af enhver forhandling
 • Personlig feedback på din forhandlingsstyrke
 • Indsigt i dine egne styrker og svagheder
 • Det nyindlærte kan bruges umiddelbart efter kurset
 • Opfølgning 3 mdr. efter kurset
Se datoer og tilmeld