Enneagram

– et persontype-værktøj til øget samarbejde og produktivitet

Fokus på potentialet i forskellighederne

PS4_enneagrammet

Enneagrammet skaber plads til øget samarbejde og produktivitet

 • Skab velfungerende teams og styrk samarbejde og team-performance
 • Brug de 9 persontyper til at forebygge konflikter og håndtere stress – hos personer og i teams
 • Få udviklet dit lederskab med afsæt i enneagrammet
 • Lær hvordan, du kobler din viden om enneagrammet til at skabe fremdrift i teamets resultatskabelse

Styrkelse af din gennemslagskraft og nærvær
Enneagrammet er et af de nyeste og mest fremtrædende værktøjer inden for personligheds-typologier. Indsigt i enneagrammets 9 persontyper giver dig forståelse for den enkeltes dybere liggende motivationer og livsstrategier. Som leder eller HR professionel gør det dig i stand til at handle og reagere langt mere bevidst. Det styrker din personlige gennemslagskraft, udvider dine handlemuligheder og hjælper dig til at lede dit team til bedre resultatskabelse.

Din personlige selvindsigt er i fokus
Kurset består af 2 moduler af 2 dage. Mellem modulerne udarbejder du din egen enneagramtest, som der arbejdes med på 2. modul. Vi arbejder med små hold, hvilket giver plads til den personlige indsigt. Uddannelsen gør dig bevidst om egne personlige motiver og strategier og hvordan de er centrale for din adfærd og for de resultater, du skaber med dit team

Pris
Kr. 15.000 excl. moms
Inklusive materialer, enneagramtest, håndbog og fortæring.

Se datoer og tilmeld

Program

Modul 1 – Enneagrammet og de 9 enneagramtyper

 • Personligheden – hvad er det?
 • Kom i dybden med Enneagrammet – opbygning og systematik
 • Forstå de 9 typers grundlæggende drive og motivation
 • Lær de 9 typers styrker og udviklingsområder
 • Øvelser og afklaring af din egen enneagram-type

Modul 2 – Det dynamiske enneagram

 • Typernes stress- og udviklingsretning
 • Typernes udvikling – og udviklingsniveauer
 • Hør om de instinktive varianter
 • Bliv bevidst om typernes specielle bidrag på arbejdspladsen
 • Gennemgang af din enneagramtest og resultat

Dagenes udbytte

 • Du bliver bedre til at identificere, håndtere og forebygge egen stress
 • Du bliver rustet til at forstå andres adfærd og til at styrke dit samspil med andre
 • Du får fokus på at sige til og fra, bl.a. i pressede situationer samt til at sætte personlige grænser
 • Du opnår større effektivitet i hverdagen
 • Du bliver bedre til at opbygge sunde relationer til dine kolleger, familie og venner
Se datoer og tilmeld
Jørgen Foley, Adm. direktør Esselte Danmark ApS
Jeg har med stort udbytte deltaget i PS4s Enneagramuddannelse. Udbyttet var både på det personlige og professionelle plan. Kurset var præget af kompetent undervisning, gode diskussioner og en del “øjenåbnere”.
Dorte Boel-Kjær, Executive Assistant & HR Management IRON Pump A/S
Jeg har netop afsluttet kurset ”grundlæggende enneagram” hos PS4. Det har været nogle fantastisk inspirerende dage, hvor vi fik serveret en meget stor mængde information, der i løbet af de 4 kursusdage blev bearbejdet og fordøjet bl.a. via dialog i små grupper på kryds og tværs. Formålet var at få en større selvindsigt og dybere forståelse for egen og andres adfærd og motivation, og jeg synes så absolut, at jeg er nået langt. Jeg er klar til at møde verden med min nye indsigt.
Søren Julgaard Kuwait Petroleum International Lubricants
Tak for nogle fantastiske dage, hvor jeg fik en grundigere introduktion til enneagrammet. Det gode ved dit kursus var bl.a., at vi ikke var så mange, hvilket gjorde det mere personligt og nærværende. Sammenlignet med MBTI, som bruges grundlæggende i Q8, har jeg fået en væsentlig bedre indsigt i min egen personlighed, som efter en del overvejelser endte med at være en 5’er – iagttager. Og det passer rigtigt godt ind i mit daglige virke som afdelingens fejlfinder og problemløser. Samtidig fik jeg også nogle gode forslag til udviklingsområder som føles rigtige ift. egen udvikling og samarbejde med andre typer.
Pernille Ulrich, Kontorchef/ Head of Division Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
Jeg vil gerne sige tak for guidance af os gennem torsdag og fredag. Jeg synes, vi havde et rigtigt fint døgn, hvor jeg oplevede, at mange fik talt på kryds og tværs, og at vi med eneagrammet er blevet introduceret til et godt værktøj til at tale om/ reflektere på både hinandens forskellighed, og hvad vi hver især bringer med os ind i vores samarbejdsrelationer. Så tusind tak for det.
Regitze Larsen Ledernes hovedorganisation
At lære om Enneagrammet er bevidstgørende. Det var meget inspirerende og lærerigt.