Den bevidste projektleder

Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og effektive projekter, og bevidst projektledelse betaler sig, fordi det giver højere effektivitet og større fokus på resultater.

MÅLGRUPPE

Projektledere som har, eller skal have ansvar for et projekt eller team, og som har forstået, at projektledelse ikke kun handler om at følge op på projektplanen og på at opdatere et Gantt-kort.

EFTER KURSET VIL DU HAVE VIDEN OG VÆRKTØJER TIL AT:

• Skabe en mere motiverende og delegerende lederstil
• Lede i overensstemmelse med din personlig stil, ønsker og behov
• Lede dine medarbejdere bevidst igennem projekter
• Styrke relationen til de enkelte projektdeltagere
• Håndtere konflikter på en positiv og autentisk måde

FORLØBETS OPBYGNING

GanttForløbet er bygget op med i alt 13 situationer, hvor der arbejdes fokuseret med projektlederskabet:
• 1 heldagkursus
• 6 halve dages kursus
• 4 coach-sessioner
• 2 projektmøder med deltagelse af coach og efterfølgende feedback

Forløbet er struktureret med et modul, en handlingsplan, en coachsession eller deltagelse i et projektmøde efterfulgt af endnu et modul. Efter hvert modul udarbejder kursisten en handlingsplan, som er omdrejningspunkt for coachsessionen.
Metoden sikrer, at det indlærte bliver anvendt og, at projekt-lederen får trænet de værktøjer, som vi gennemgår under forløbet.

Moduler

DIT PERSONLIGE LEDERSKAB (Indledende modul)

Den autentiske projekt leder skal være rollemodel og skal være bevidst om, hvordan han/hun sætter sine talenter
i spil for at opnå overensstemmelse mellem sin adfærd og sin bevidste hensigt. Dette fokuseres der på i modulet.
Lederen skal blive bevidst om, hvordan han/hun igennem projektet styrer og leder projektet og deltagerne mod det klart
definerede mål.

MOTIVATION

Projektlederen bevidstgøres om, at motivation må anses for at være den væsentligste drivkraft for menneskers
personlige og faglige udvikling. Deltagerne får viden om de individuelle motivationsretninger og hvilken betydning
disse har for helheden i arbejdslivet.

KONFLIKTHÅNDTERING

På modulet fokuseres både på de muligheder som findes i konflikter og de fare som konflikterne indebærer.
Mange har det ikke godt med konflikter og vil helst undgå dem. På modulet gennemgås konfliktens redskaber såsom
fundamentet for god konfliktkultur.

COACHING

Coaching er et vigtigt redskab, når man vil opnå effektive resultater i projektteamet. Dette modul sætter fokus på
de værktøjer, som giver projektledere en klar forståelse for vigtigheden af at kunne stille de rigtige spørgsmål. På
modulet gennemgås effektive teknikker inden for coaching, der gør projektlederen i stand til at udvikle og motivere sit
projektteam.

MÅLFORMULERING

Målformulering er et vigtigt element i at arbejde med ledelse af projekter. Projektlederen skal bevidstgøres om,
hvordan der formuleres delmål, som er motiverende at arbejde med i projektet. Modulet er koncentreret om refleksion
og indsigt i, hvad det er, der motiverer til at arbejde målrettet mod et givet mål.

DELEGERING

Formålet med modulet er at give projektlederen en indføring i at delegere arbejdsopgaver bevidst. Lederen får
indsigt i teknikker til at delegere og indsigt i egne begrænsninger. Som projektleder har man behov for at udøve godt
lederskab via den måde, der delegeres på. Moduler giver konkrete værktøjer til, hvordan dette kan opnås.

FACILITERING

Den effektive projektleder skal facilitere processerne i projektet og skal ofte stå i spidsen for udviklingsprocesser. At mestre facilitering betyder, at du kommer til at fokusere på fremdrift i gruppen og i projektet til at nå resultatet ved hjælp
af de ressourcer, som er til rådighed.

Pris: 25.000,- ex. moms.

Se datoer og tilmeld

Download den bevidste projektleder brochure

Se datoer og tilmeld