At lede uden at være chef

Sådan opnår du ekstraordinære resultater – hver gang

Når autoriteten kommer indefra, føler du dig sikker og kompetent

 • Sådan sikrer du, at du får de ønskede resultater, du forventer – hver gang
 • Bliv styrket i din kommunikationsstil ved at kende din egen og andres persontyper
 • Hør, hvordan du opstiller mål og hvordan du og dine kollegaer når dem sammen
 • Bliv bevidst om, hvordan du og gruppen opnår succes sammen

At lede uden at være formel chef

At lede andre uden at være formel chef
Mennesker gør en ekstraordinær indsats, hvis formålet er tilstrækkeligt tydeligt og overbevisende. En målsætning er overbevisende, når mennesker ved, hvad de skal bidrage med for at nå den. At lede uden at være chef indeholder de rette værktøjer, som alle er kendetegnet ved fokus på at skabe en overbevisende målsætning for samarbejdet. Det fokus skaber resultater hver gang!

Skab en kultur, som fokuserer på tillid, respekt og engagement
Desværre starter mange samarbejder med ringe tillid og en mangel på respekt i udgangspunktet. Arbejdskulturen skal genfindes hver gang, at der indledes et nyt samarbejde. Kulturen skal opfattes som en dynamisk kraft, som opnås naturligt via en indbyrdes tilpasning af målsætninger og forventningsafstemning.

Skab resultater, der overgår forventninger
Et af de stærkeste værktøjer er forventningsafstemningen. På denne uddannelse kommer du i dybden med de faktorer, som er vigtige at have fokus på hver gang, du skal gå forrest og lede samarbejdet. På kurset får du velprøvede, og mange værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Det er ikke alle du har brug for med det samme, men du vil være rustet til at møde alle relevante opgaver som de opstår.

Pris
Kr. 9.000 excl. moms
Inklusiv materialer og fortæring.

Se datoer og tilmeld

Program

Dag 1

 • Få udviklet din profil som leder, ikke chef
 • At lede og fordele arbejdet uden den tvingende magts muligheder, fokus er på effektive metoder
 • Fokus og afprøvning af samarbejdsmodellen baseret på tillid, respekt og engagement
 • Sådan opbygger du et velfungerende team
 • Sådan motiverer du dine kolleger – hver gang!

Dag 2

 • Fokus på effektiv kommunikation og gennemslagskraft
 • Gennemgang af 9 forskellige persontypers måde at blive motiveret på
 • Få afprøvet, hvordan konflikter håndteres i teamet
 • Lær at målrette din kommunikation til forskellige persontyper

Udbytte

 • En meget stor og anvendelig værktøjskasse
 • Plads til at dine egne udfordringer bliver gennemgået og hvilke værktøjer du skal bruge
 • Bliv bevidst om din egen rolle i forhold til antagelser, hensigter og udøvende adfærd
 • En vitaminindsprøjtning af relevant indhold, som kan sættes i spil med det samme ved kursets afslutning
Se datoer og tilmeld