Genkend typerne

Genkend-typerneNår vi går forkert af hinanden

Forståelse for forskellighed gør stærk. Er du ekstrovert eller er du introvert, og hvilken type er dine kolleger. Hvordan får du mere ud af dit samvær med dine kollegaer?

Når vi kender vores egen og vores samarbejdspartneres personlighedstyper, skabes der grobund for erkendelse om, hvilke hensigter der ligger i forhold til egen og andres adfærd. Denne erkendelse skaber ofte et overskud i relationen til andre, og muliggør koncentration om de fælles resultater i stedet for at anvende energien på den andens uforståelige og anderledes adfærd. I et tolerant og forstående miljø trives motivation, initiativ og positivt samarbejde, der er med til at skabe en velfungerende
organisation.

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte PS4 A/S på info@ps4.dk eller ringe til Partner Bo Zoffmann på mobilnummer 20154559.

PRAKTISK INFORMATION:

Indhold:

  • Hvor nysgerrig er du?
  • Kan ikke lide-fælden
  • Hvad er den bedste
  • Viden om styrker/svagheder hos alle typer
  • Adfærd som skaber fremdrift

Varighed:
Foredrag 1-2 timer
eller
Workshop 3 timer

Målgruppe:
Medarbejdere og ledere, som ønsker større forståelse for hinandens arbejdsmetoder for at effektivere samarbejdet

Pris:
Efter aftale

Sagt om dette foredrag:

Alt hvad der blev gennemgået, blev gennemgået på en måde der virkeligt underbyggede det der blev sagt. Der er ingen tvivl for mig om, at det var dig som underviser der, via din personlige fremtoning og undervisningsmetoder, gjorde at jeg fik utroligt meget ud af det.