PS4 Academy inspirationsmøder

PS4 Academy inspirationsmøder

I PS4 Academy – din uddannelsesPartner sættes der fokus på kompetenceudvikling

Kom og bliv inspireret på, hvad din UddannelsesPartner kan gøre for dig

PS4 Academy – din uddannelsesPartner

I dag ændrer kravene sig med stor hastighed på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at viden ikke i samme omfang som tidligere er langtidsholdbar, og en grundlæggende uddannelse er ikke længere tilstrækkelig for et livslangt forløb på arbejdsmarkedet. Løbende udvikling af kompetencer bliver et krav for at blive på arbejdsmarkedet.

For medarbejderen og lederen er kompetenceudvikling altså en mulighed for at udvikle sig, så ens værdi og muligheder i virksomheden og generelt på arbejdsmarkedet øges.

Fra virksomhedens synspunkt er udvikling af de rigtige kompetencer hos lederne en forudsætning for, at den kan nå sine mål og løse sine opgaver bedst muligt. Lederens kompetencer må derfor udvikles løbende, så de nuværende og fremtidige opgaver kan løses bedst muligt i samarbejde med de aktuelle ressourcer.

Et godt forløb for kompetenceudvikling er afhængig af en god plan og en bevidstgørelse om, hvad der kræves generelt set, for at man er markedsværdig.

Vi gennemgår på vores inspirationsmøder, hvilke generelle kompetencer, som er vigtige, hvordan netværk kan være bidragydende til, at sikre kompetencer og sidst men ikke mindst, hvordan du 24/7 kan tilegne dig nye kompetencer og indsigter, som skaber dig sikkerhed på arbejdsmarked og give dig daglig inspiration i din lederrolle.

Du går hjem med din egen kompetenceplan.

Se datoer i København her >