21 jun 2019

Ledelse og korrigerende handlinger

Debatten om daginstitutionerne har raset de sidste par uger, og vi har næppe hørt det sidste i den sammenhæng. I forbindelse med TV programmet kom det frem at Københavns Kommune har 22 institutioner, som skal styrkes. Jeg tror, de nævnte det som, at der var røde smileyer for de pågældende institutioner. København er en stor kommune, men det lyder helt forkert at der kan være 22 institutioner som kører på så kritisk et niveau. Ikke nok med det, så var der hele 7 af institutionerne som også havde bemærkninger i 2017.

Når vi arbejder med franchising, etablerer vi altid et support / kontrol program for franchisetagerne. Det betyder, at franchisegiver med jævne mellemrum besøger franchisetagernes virksomheder, og giver support. Rent praktisk kommer driftskonsulenten ind ad døren til franchisetageren, har et mål med besøget, og det er at hjælpe franchisetager med at blive yderligere succesfuld, og tjene flere penge i den kommende periode end han/hun gjorde i den forrige. Det er et rimeligt positivt besøg, fordi formålet er fuldstændigt klart.

Det giver sig selv, at driftskonsulenten selvfølgelig har øjne og øre åbne, og ser efter hvordan virksomheden i øvrigt ser ud. Driftskonsulenten har et skema med, som driftskonsulenten udfylder. Skemaet indeholder de for virksomheden væsentlige områder, og inden konsulenten forlader virksomheden, gennemgår han/hun skemaet med franchisetager. Alt er åbent og kommunikationen er klar.

Sker det så, at der er forhold i virksomheden, som er virkeligt kritisable, og som potentielt kan skade virksomhedens brand, så ændrer besøgene karakter, idet der nu udarbejdes en klar handlingsplan, som franchisetager, skal implementere inden en vis tidsfrist. Sker det ikke på tilfredsstillende vis, starter der en proces, som har til formål at ophæve samarbejdskontrakten.

Hvor af det ovenstående afviger fra kommunens arbejde med daginstitutionerne?

1) Jeg antager at kommunens konsulenter normalt ikke kommer med det positive formål. De er, formoder
jeg, på kontrolbesøg, og det betyder, at institutionslederen forsøger at skjule det, som ikke fungerer.

2) Jeg antager ligeledes, at der ikke er sammen kontante konsekvens. Hvis jeg kender kommunen ret, så har
de ikke vilje/mulighed til at afskedige institutionsledere, som ikke performer ordentligt

3) Jeg er sikker på at institutionslederne ikke er trænet ordentligt. De har ikke ledelsesværktøjskassen på
plads. Når man gennemfører den beskrevne support / kontrol, er det selvfølgelig nødvendigt, at
franchisetager eller institutionslederen er trænet ordentligt. De må ikke være i tvivl om, hvad de skal
gøre (handlingsplanen) og hvordan den skal implementeres. Det er derfor træningen er så ustyrligt vigtig,
vi kan og må ikke kræve noget af vores ledere, som de ikke kan, eller ikke har forudsætningerne for at
implementer.

Sidstnævnte gælder uanset virksomhedsform, offentlig eller privat. Vi skal sikre os at vores ledere har den nødvendige viden, og det nytter ikke at overlade den slags til sund fornuft, for det der er sund fornuft for den ene er ikke nødvendigvis sund fornuft for den anden.

Fredagens vise ord:

Definitionen på sindssyge: At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

— Albert Einstein

Bedste hilsner

Bo Zoffmann
PS4 Partner

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin