10 maj 2019

Teams og evnen til at samarbejde

Vi etablerer teams til mange forskellige formål og i mange forskellige situationer. Ikke sjældent anvendes betegnelsen team ligeledes for en gruppe eller en flok, uden at det overhovedet har noget med teams at gøre. En afdeling behøver ikke at være et team, og mange af de teams, som vi skaber, er i virkeligheden grupper. Det er der i sig selv ikke noget ondt i, det kan blot forvirre begreberne, og i visse sammenhænge sætter det nogle forventninger som afgjort ikke kan indfries.

Et team adskiller sig fra en gruppe, ved at der er flere krav til et team, end der er til en gruppe. En gruppe er for den sags skyld bare en mængde mennesker, som definerer sig som en gruppe, hvorimod et team er en gruppe, der:

1. Har et eller flere klart definerede fælles mål
2. Har en klar fordeling af rollerne
3. Ved, at det faktum, at vi er forskellige, er en styrke, og at vi udnytter disse styrker
4. Hvor medlemmerne støtter hinanden

Et team er derfor en temmelig krævende struktur, som har det med at skuffe fælt, når/hvis ovenstående ikke er på plads. Det interessante er, at teams kan udrette langt mere, når de fungerer som teams, og at rigtige velfungerende teams er langt mere motiverede.

Det er min erfaring, at det, der meget ofte halter, er punkt 3 og 4. Jeg har i min tid deltaget i adskillige teams, og det var altid forskellighederne og støtten der manglede. Jo, vi sagde til hinanden, at det var en styrke, at vi var forskellige, med faktuelle irritationer over de andre medlemmer af teamet overskyggede i stort omfang vores mentale holdning. Det er mere reglen end undtagelsen, at vi ikke forstår de andre teammedlemmers adfærd og derfor bliver irriteret over, at de ikke gør, som jeg selv ville gøre.

Når vi så grundlæggende set er mere irriterede, end vi er det det modsatte, hvordan skulle vi så kunne støtte hinanden? Det betyder, at vi ser os selv i en slags ensomhed i teamet, hvilket afgjort ikke fremmer teammiljøet, og det betyder helt klart at vi ikke bliver så effektive og produktive, som vi kunne være.

Det er et stort dilemma, at vi mangler evnen/muligheden for at sammensætte teams således, at teamet bliver a)produktivt b) udviklende c) sjovt at være en del af. Netop de personlige forskelle kan kortlægges og dermed danne grundlag for en bevidstgørelse af alle medlemmerne i teamet. Denne bevidsthed kan ikke undgå at styrke den gensidige respekt og skabe fundamentet for en accept af vores forskelligheder, hvilket vil fremme effektiviteten mærkbart.

Teamsamarbejdet skal være sjovt, udviklende og produktivt, og det er afgjort muligt, når vi gør os umage og anvender nogle af de metoder, der skal til for at styrke samarbejdet i teamet. Teams, som ikke fungerer, koster virksomheder rigtig mange penge, det slider medarbejderne op samt skaber stress og stor

utilfredshed. Nu skal vores manglende successer i teametableringen og samarbejdet ikke få os til at holde op med at arbejde i teams men skabe fundamentet for at udvikle til succesfyldte teams.

Harry Ford er ophav til dagens vise ord:
”Fiasko er muligheden for at kunne begynde igen på en mere intelligent måde”.

Rigtig god weekend

Bo Zoffmann
PS4 Partner

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin