24 maj 2019

Hvad betyder frihed for dig?

Det er et spørgsmål jeg har fået flere gange i løbet af de seneste uger. Et relevant spørgsmål.

Jeg er privilegeret, da jeg lever i en del af verdenen, hvor vi betragter os selv som værende frie. Det er nemt at pege på andre steder hvor, vi som danskere tænker, at befolkningen ikke er frie – i hvert fald ikke så frie som os. Hvad er så frihed for mig? Mit umiddelbare svar er: ”Frihed er at jeg har mange muligheder og kan gøre hvad jeg har lyst til”.

Hurtigt opstår så det næste spørgsmål. Hvis frihed betyder at jeg kan gøre hvad jeg har lyst til, betyder det så at jeg skal have mange penge – altså være økonomisk uafhængig? Betyder det, at rige mennesker er mere frie end fattige? Hvis det er korrekt, er vi alle kun lige frie hvis vi er lige rige – eller lige fattige.

Jeg mener, at frihed handler om at kunne vælge og være fri af forpligtelser overfor andre. Jeg hørte et interview med Richard Stallman (manden bag Linux), der definerer frihed som: ”Kontrol over de handlinger vi gør i vores liv”. Vi har alle en række muligheder, så frihed handler om hvordan vi handler i forhold til de muligheder.

Min yngste datter, Josefine, er ved at blive færdig som student, og jeg spurgte hende om hvordan hun opfatter frihed. Hun vil have frihed til at vælge den videregående uddannelse hun vil ind på efter hendes planlagte sabbatår. Efter lidt refleksion påpeger hun vigtigheden af at vi som borgere har mulighed for at udtrykke vores holdninger og blive respekteret for dem. At vi ikke er bange for at sige hvad vi mener eller hvilken holdning vi har. Uanset vores seksuelle orientering, politiske holdning eller religion. Det handler om selv at kunne bestemme.

I denne valgtid, tales der også om ytringsfrihed. At vi som borgere og vores politikere har ret til at ytre os om alting – der er nærmest ingen grænser. Vi ser politikere der går nye, alternative veje og politikere, der gør alt for at få opmærksomhed ved at ytre sig meget provokerende. Ytringsfrihed er meget vigtigt for mig, men det er ikke det samme som at jeg har ytringspligt.

Det kan godt være at vi ønsker stor frihed, men vi har også en pligt til at opføre os ordentligt og at vi ikke provokerer andre alene for provokationens skyld. Jeg synes, at vi har pligt til at opføre os respektfuldt overfor de mennesker vi møder og at vi ikke dømmer folk på forhånd.

Mange ledere oplever stadig stigende krav til deres ledelsesopgave. Der krav om agil ledelse og hurtige beslutninger. Virksomhederne har processer, faste rammer og procedurer, der skal følges. Det er vigtigt for virksomheden og den fremtidige succes, men betyder det at vores ledelsesmæssige frihed indskrænkes? Det er en balance mellem at kunne gøre tingene ensartet og målrettet, og så friheden for den enkelte leder (eller medarbejder) til frit at kunne vælge den løsning, der virker bedst.

Ledere vil gerne være autentiske og signalere højt niveau af integritet – have muligheden for at være sig selv. I yderste konsekvens betyder det, at lederen måske ikke kan eller vil lave om på sig selv for at blive en bedre leder. Frygt for ikke at have sig selv med, kan betyde at udviklingen bremses – eller i værste fald går i stå. Så en et højt niveau af selvindsigt og kompetencer indenfor forskellige ledelsesstile er nødvendigt for at kunne agere frit som leder.

Lad mig slutte af med fredagens vise ord som er et citat fra den engelske filosof John Stuart Mill (1806 – 1873):

”Den sande frihed er den enkeltes frihed til at gå sine egne veje mod sin egen lykke, så længe det ikke går ud over andre eller berører dem den samme frihed.”

Rigtig god weekend

Bedste hilsener
Ole Wibom
PS4 Partner

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin