15 feb 2019

Det eksekverende lederskab.

Hvad er nu det for en størrelse? Jo, det vil sige at gennemføre de overordnede strategier og visioner ud i det yderste led i organisationen. At sikre, at alle ved og agerer efter en fælles hensigt – i alt deres adfærd og derved sikrer udøvelsen af aktuelle belønningssystemer. Qua mit virke som mangeårig konsulent oplever jeg, at eksekveringen halter i danske virksomheder.

Evnen til at eksekvere er, hvad man kunne kalde centralnerven i en organisations effektivitet. Eksekvering handler om, at vigtige ledelsesbeslutninger, såvel strategiske som operationelle, hurtigst muligt materialiserer sig i ledernes og medarbejdernes måde at agere på. Dette skal ske på en måde, så de forventede konsekvenser og resultater af beslutningerne realiseres hurtigst muligt. Virksomheder udnytter ikke deres ressourcer optimalt, medmindre lederne er i stand til, at få organisationen til at eksekvere.

Eksekvering handler også om organisatorisk sammenhængskraft. Det vil sige, at alle i organisationen handler ud fra et fælles mindset. Et fælles mindset, som hele tiden udvikles i takt med nye udfordringer og vedligeholdes, når der sker udskiftninger i organisationen.

Eksekvering handler om, at lederne gør organisationen i stand til at gøre det rigtige, mere af sig selv, fordi man ikke kan styre det via direktiver og forskellige kontrol-mekanismer. Hver enkelt medarbejder foretager hele tiden trade- offs og prioriteringer i opgaveløsningen. Det handler ikke kun om aktivitet, men også om, at medarbejderne træffer de rigtige valg i opgaveløsningen. Det vil sige de valg, som bringer organisationen tættere på sine mål. I jo højere grad medarbejderne er i stand til at vælge de rigtige aktiviteter og udføre dem på den rette måde, jo bedre udnytter organisationen sine ressourcer, og herunder sine menneskelige ressourcer. Hertil kommer, at vores undersøgelser viser, at medarbejderne gerne vil bidrage til, at virksomheden opnår sin strategi og derved, at de er en del af en succes.

I PS4 A/S har vi udviklet en model, som indeholder alle de elementer, der skal til for, at opnå eksekvering effektfuldt og samtidig holde alle de involverede motiveret for, at bidrage til succesen.

Det handler om mindset, at de medarbejdere som er involveret, gerne vil spejle sig i en succesfuld kultur.

Fredagens vise ord:

“Pas på dine tanker, de bliver til ord. – Pas på dine ord, de bliver til handlinger.

Pas på dine handlinger de bliver til vaner.

Pas på dine vaner, de bliver til din karakter, pas på din karakter, den bliver din skæbne.” 

 

Rigtig god weekend!

Bedste hilsener,

Karin Jessen

PS4 Partner

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin