14 dec 2018

Følg dine medarbejdere på vej

Der kan til tider være langt mellem virksomhedens eller organisationens overordnede strategi og den faktiske hverdag, som ledere og medarbejdere oplever. Hvordan kan du som leder bidrage til, at den til tider store abstrakte strategi bliver omsat til mindre daglige handlinger hos den enkelte medarbejder? Hvordan kan du som leder få den enkelte medarbejder til at forstå rammen og arbejde målrettet med, at skabe bidrag og resultater i forhold til strategien? En metode som du kan lade dig inspirere af er, at følge dem på vej med forventningsafstemning, fælles taktisk planlægning, coaching og motivation.

Politiske holdninger, retninger, værdier, mål og aftaler er med til at sætte rammen og forventningsafstemme i forhold til de overordnede rammer for ledere og medarbejdere. Men dét der skaber konkrete handlinger i hverdagen handler om taktisk planlægning og omsætning af strategi til mål, motivation og handling.

Taktiske ledere omsætter den overordnede strategi til klare mål, som kan fungere som pejlemærker og støtte til motivation, vilje og prioritering. Som taktisk leder påvirker du dine medarbejdere ved, at lægge en taktik og skabe en struktur, der konstant sætter fokus på hvordan man omsætter organisationens strategiske mål til konkrete handlinger i den enkelte afdeling og hos den enkelte medarbejder. Den taktiske planlægning beskriver kort sagt hvordan, hvornår og hvem, der gør hvad.

Ledelse på det taktiske niveau handler om at du som leder er i stand til, at forventningsafstemme med dine medarbejdere, så du kan følge dem på vej og sætte dem fri.

  • Fortæl, hvad dine forventninger er i forhold til kvalitet, deadlines og brug af ressourcer
  • Beskriv klare mål og retning
  • Beskriv betydningen af at opgaven bliver udført
  • Lad medarbejderen beskrive hvordan, hvornår og hvad der vil blive gjort og taget ansvar for

Når medarbejderne forstår taktikken, kan de lettere tage ansvar for og føle ejerskab for opgaven og det rette resultat. Når medarbejderne forstår hvad der forventes af dem, og hvilke rammer de skal arbejde ud fra, kan de bedre selv være med til at planlægge og tage ansvar for, hvordan de udfører opgaven.

Motivation skabes i processen og styrkes af opmærksomhed, tillid, respekt og anerkendelse.

At følge dine medarbejdere på vej handler netop om, at sætte dem i centrum af følgende coachende spørgsmål med tillid og respekt:

Hvordan vil du planlægge denne opgave? Hvordan vil du løse denne opgave? Hvad kræver det af dig? Hvilken metode vil du anvende? Hvem kan eventuelt hjælpe dig? Hvordan sikrer du, at forventningerne bliver indfriet i forhold til tid, kvalitet og anvendelse af ressourcer? Hvilken betydning har denne opgave for dig?

Fredagens vise ord:                 

” For den, der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig” – L.A. Seneca, romersk statsmand og filosof

PS4-teamet ønsker dig en god weekend!

Berit Weise

 

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin