02 nov 2018

Fortæl mig, hvad du oplever!

Du ved det kun, hvis din kollega siger det til dig. Det er desværre nogle gange sådan, at dem omkring dig fortæller deres frustration og utilfredshed til alle andre end til dig. Du har ikke en chance for, at agere på noget, som du er uvidende om. Hvordan og med hvilke værktøjer kan vi forbedre vores forventninger til hinanden. Det er ganske simpelt, hvis man vil indgå i en forventningsafstemning inden, man begynder på det fine ord, som hedder feedback.

Dem som skal arbejde sammen skal selvfølgelig begynde med, at forventningsafstemme mht. de områder, der efterfølgende må gives feedback på. Alle parter, som er involverede i feedbackaftalen, skal have afklaret, hvad hensigten er med denne feedback.

Hvad er feedback egentligt?

Jeg er ofte inviteret ud til vigtige møder, hvor jeg skal være facilitator. Det gør jeg godt, idet jeg har øvet mig i denne rolle i rigtig mange år. Den sædvanlige feedback er, at jeg er fantastisk god til at være styrende, disciplineret og holder deltagerne på sporet. Derefter kommer sætningen: ”Du må godt nok være barsk, at være gift med”.

 

Feedback er mere en ris ros, det er bevidstgørelse om, hvilken adfærd man forventer i en bestemt funktion. Feedback er at formidle det, du er hos andre, som er i overensstemmelse med det, der er forventet, altså det, som er sagt højt. Gennem god feedback fortæller du modtageren, at de er værdsat og accepteret, og at du ser dem. Det skaber en afgørende grobund for at kunne give konstruktiv kritik, fordi det skaber tillid. Tillid betyder, at modtageren ikke går i forsvarsposition men tager kritikken til sig uden at føle sig personligt angrebet. Feedback skal handle om og gives i forhold til den rolle/den funktion, som man skal udfylde og ikke om, hvordan man er som menneske.

Psykologisk kan positiv feedback have en god indvirkning på mennesker, fordi det påvirker selvfølelsen, når man føler sig set og accepteret. Det kan samtidig være med til at øge folks viden om sig selv. Det vil normalt være konstruktivt, da jo mere du ved om dig selv, desto flere handlemuligheder kan du udvikle. Det handler om bevidstgørelse. Det man kan bevidstgøre, kan man gøre noget ved, og det som man ikke bevidstgør, gør noget ved én.

Udvikling af positiv feedback knytter også bånd mellem folk gennem accept af, at vi vil have hinanden til at bidrage med de forventninger, vi har sagt højt. Igennem en træningssession på 1½ time med balletelever, har jeg oplevet, at der bliver givet feedback op til 75 gange (korrektioner og irettesættelser) og hver gang siger balleteleven: ”Tusinde tak”. Begge parter ved, at hensigten er, at der helst skal være stående applaus ved den endelige performance. Altså feedbacken gives på den adfærd, som eleven skal udføre på scenen for at blive en succes.

En god feedback har følgende 3 step:

Jeg observerede – Jeg prioriterer, at sige følgende til dig, så kan du beslutte, om du vil agere på det.

Med henvisning til min tidligere historie, så havde jeg ønsket, at den feedback, jeg fik på min rolle som facilitator kun omhandlede min funktion som facilitator.

Fredagens vise ord:

“Små opmærksomheder og bevidstheder er nødvendige i en hurtig kørende dagligdag. Så beslut dig for, jævnligt at give omsorgsfulde venligheder, der skaber god energi i samarbejdet.”

Med ønsket om en dejlig, omsorgsfuld weekend

Bedste hilsener

Karin Jessen
Partner i PS4 A/S

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin