05 okt 2018

Kommunikation

Kommunikation er for mig noget af det væsentligste i relationen med andre mennesker. Om det handler om professionel ledelse, coaching, læring eller behandling har måden vi kommunikerer på, en afgørende effekt.

Når noget er på spil kan en samtale være vanskelig. I stedet for at tale om den som en vanskelig samtale eller en nødvendig samtale, hvilket kan lyde både bebrejdende og negativt, måske ovenikøbet opgivende, mener jeg, at vi bør invitere til den givende og meningsfulde samtale og bevidst optimere værdien af samtalen, ved at anvende positive vendinger som; ” Det bliver godt at få talt sammen” eller ” Vi har alle

brug for en god dialog”.

Jeg vil gerne anbefale, at vi tænker mere positivt og at vi for eksempel taler om den nyttige samtale. Med dette mener jeg den samtale der giver mening, og den, som nogle i dag vil kalde den bæredygtige samtale.

Hvad skal kendetegne en bæredygtig og meningsfuld samtale?

Først og fremmest skal den skabe værdi og mening for alle samtaleparterne. Den skal åbne op for den gode og ærlige dialog, med tid til at lytte til hinanden og tale sammen. Tid til at reflektere og forstå hinanden, særligt når vi er uenige og forskellige i forhold til tanker, følelser og fornemmelser.

Samtalen skal bygge på respekt, interesse, venlighed og en tro på, eller tillid til, at den kan skabe noget nyttigt.  Den skal være hjælpsom, ikke dømmende og som udgangspunkt sikre dialog, med forståelse for flere synspunkter, meninger og måder at anskue verdenen på.

Er vi lyttende, reflekteret og måske nærmest dvælende i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden. Hvis vi virkelig lytter til os selv og den anden i dialogen, kan vi forhindre den hurtige, overfladiske og refleksbetingede snak, og styrke en mere bæredygtig, meningsfuld samtale, hvor vi sammen kan styrke hinanden fremadrettet.

Bæredygtighed mellem mennesker handler om, at forstå hinanden, at passe på hinanden, ikke skade hinanden og styrke det der kommer til at holde, som en værdi vi alle får glæde af fremadrettet.

Overvej eventuelt hvad der betyder noget for dig, når en samtale synes vanskelig?

Fredagens vise ord:

”Vi skaber ægte relationer – gennem opmærksom kommunikation”

PS4 A/S ønsker dig en rigtig god weekend

Berit Weise Partner i PS4 A/S

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin