29 sep 2016

Danmarks mest motiverende arbejdsplads kåres den 24. november 2016

Hvorfor motivation

Vi har fortsat brug for at skærpe den viden, vi har om motivation. Det er nødvendigt, fordi motivationsbegrebet fortsat er bygget op omkring nogle gamle undersøgelser, og fordi motivationsbegrebet dækker over flere elementer. Motivation kan overordnet set inddeles i to elementer: Det første kalder vi den indre motivation, og det andet element kalder vi den ydre motivation. Den indre motivation er den energi, som vi alle med mellemrum oplever, og som enten er en energi for at komme hen imod noget eller en energi for at komme væk fra noget. Den ydre motivation kalder vi det motiverende arbejdsmiljø, og det er det, man som organisation skal fokusere på at arbejde med.

motivation-graf

Effektivitetsmæssigt er der virkelig meget at hente i at arbejde med det motiverende arbejdsmiljø. Undersøgelser[1] har vist, at højt motiverede medarbejdere er mellem 52 % og 127 % mere effektive end medarbejdere, der blot er gennemsnitligt motiverede. Man kan altså regne med, at det er muligt ca. at fordoble effektiviteten, hvis udgangspunktet for den nuværende motivation er på samme niveau, som undersøgelse beskriver som gennemsnitlig.

Højt motiverede medarbejdere er mere tilfredse end lavt og gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Dette forhold er faktisk interessant. Siden først i 1980’erne har virksomhederne i Danmark gennemført tilfredshedsmålinger. Disse målinger er gennemført, fordi det var en grundlæggende antagelse, at tilfredse medarbejdere også var motiverede medarbejdere. Vi ved i dag, at det ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet. Vi har masser af eksempler på, at meget tilfredse medarbejdere ikke er specielt motiverede medarbejdere, og vi har ligeledes masser af eksempler på, at tilfredse medarbejdere har tendens til at være mindre forandringsvillige end motiverede medarbejdere. Rent faktisk er det forkert at tro, at tilfredse medarbejdere er motiverede medarbejdere. Derimod er det et faktum, at motiverede medarbejdere ikke kan undgå at være tilfredse medarbejdere.

[top]
Deltag i dialogen på Facebook eller Linkedin